Обществено обсъждане на План за устойчива градска мобилност (ПУМГ) ще се състои на 15.08.2023 г.

Община Свиленград организира обществено обсъждане на План за устойчива градска мобилност (ПУМГ) за периода 2023-2035 г., което ще се състои на 15.08.2023 г. от 11.00 ч. в Голямата зала в сградата на Общинска администрация - Свиленград, ет. 1.

Планът за устойчива градска мобилност на гр. Свиленград е стратегически документ, разработен за периода 2023-2035 г., предназначен да задоволи нуждите от мобилност на хората и бизнеса в града и неговите околности с цел постигане на по-добро качество на живот.

Документът е достъпен на страницата на община Свиленград в Раздел „Общински съвет”, секция „Стратегии, планове и програми” - https://www.svilengrad.bg/bg/strategii-planove-i-programi/publikuvan-za-obshtestveno-obsazhdane-proekt-na-plan-za-ustoychiva-gradska-mobilnost-pugm

https://www.livechatalternative.com/