Обществено обсъждане на Програма за опазване на околната среда на община Свиленград 2023-2027 г.

      Община Свиленград  уведомява гражданите и заинтересованите страни, че на 14.08.2023г., на интернет страницата на общинската администрация в раздел „Общински съвет“, подраздел "Стратегии, планове и програми" е публикуван проект  на „Програма за опазване на околната среда на община Свиленград 2023-2027 г. "

         В срок до  14 септември 2023 г., включително  се провеждат писмени обществени консултации във връзка с предложения вариант. Становища, мнения и коментари могат да се изпращат на хартиен носител на адрес: гр. Свиленград, бул. „България“ №32, чрез ЦАО ( т.нар. деловодство); Текстовете може да се предоставят и по електронен път на имейл адрес: [email protected]

https://www.livechatalternative.com/