Сайтът е в процес на обновяване!

Общинска администрация - Свиленград обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

Общинска администрация - Свиленград обявява конкурс за  длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в Дирекция „Бюджет и финанси”. Срокът за подаване на документи за участие е от 21.07.2020 г. до 03.08.2020 г., до 17,30 часа.

Обявлението е публикувано на сайта на общината - раздел Администрация, подраздел Свободни работни места и в Административен регистър  https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/65677