Община Свиленград предлага експертна помощ за подготовката на документи във връзка с предстоящото стартиране на процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I

 

Община Свиленград се обръща към Председателите на Сдруженията на собствениците да предоставят за преглед или съгласуване от експертите на общината договорите, които предстои да бъдат сключени между Сдруженията на собствениците и фирмите изпълнители за изготвяне на необходимите за кандидатстване документи: Обследване за енергийна ефективност, придружено от Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и Доклад от обследването, както и Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, Архитектурно заснемане и Технически паспорт.

Приемното време на Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” към ОбА – Свиленград е всеки понеделник и четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч. в сградата на общината.

https://www.livechatalternative.com/