Община Свиленград приема заявления за услугата „Топъл обяд”

Община Свиленград приема заявления за услугата „Топъл обяд”. Заявленията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване в Общинска администрация - Свиленград, при кметовете и кметските наместници по населените места в общината.

Потребителите на услугата трябва да принадлежат към следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Заявления и сигнали на граждани за нуждаещи се хора могат да се подават на отворена телефонна линия на община Свиленград – 080011379 и на тел: 0379 74365; 0379 71905.

Необходимите документи са приложени за изтегляне.

Файлове:

prilozhenie-20-11 (1).docx prilozhenie-20-11 (1).docx

pril-2-zayavlenie-deklaratsiya-covid-191 (1).doc pril-2-zayavlenie-deklaratsiya-covid-191 (1).doc

https://www.livechatalternative.com/