Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград съобщава за установена кражба на техническо съоръжение от язовир "Келанджика", което възпрепятства функционирането на оповестителната система при наводнения

Община Свиленград съобщава, че на 12.08.2020г. бе установено, че е отнет без знанието и позволението на общината фотоволтаичен модул, част от изградената оповестителна система на язовир ”Келанджика” по проект BG16M1OP002-4.004-0006  „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” Фотоволтаичният модул бе монтиран на изградения Пункт №3 – на мост на река Келанджика, находящ се на 1400 м под язовир „Келанджика”. Оповестителната система има за цел да следи водното ниво в съответния пункт. При достигането на заложените “горни нива” системата изпраща автоматично оповестителни сигнали. В момента системата при пункт №3 не функционира, поради липсата на фотоволтаичния панел, захранващ автономно съоръжението.

По случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител.

Откраднатият фотоволтаичен модул ще бъде възстановен с общински средства, за да може да се задейства системата при пункт №3, чиято функция е ранно предупреждение при опасност от наводнения за предпазване на живота и здравето на населението.