Община Свиленград уведомява всички собственици на имоти в  кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград

Община Свиленград уведомява всички собственици на имоти в  кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград /м.Речните лозя/, че започва изграждането на водопроводна и канализационна мрежа, съгласно разработен проект.

Първите интервенции ще се извършват по продължението на  улиците: ул.Максим Горки и ул. Христо Шишманов и пресечната на тях.

В тази връзка община Свиленград призовава за съдействие от страна на собствениците и ползвателите на имотите ако е необходимо да освободят терена от налични огради, съоръжения и др., попадащи в уличната регулация.

https://www.livechatalternative.com/