Общината извърши пръскане на тревни площи, спортни и детски площадки срещу кърлежи

В ранните сутрешни часове на 16 май 2023 г. се извърши дезинсекция /обработка срещу бълхи, кърлежи и др. насекоми/ на тревните площи, детските и спортни площадки и територии за обществено ползване в град Свиленград. Третираните места са обозначени с табели, посочващи дата и час на обработката.

Използваните препарати са напълно безопасни за хората, бозайниците и птиците, но като допълнителна превантивна мярка се призовават гражданите да не навлизат в обработените тревни площи в указания 24-часов срок.
 

https://www.livechatalternative.com/