Сайтът е в процес на обновяване!

Общината напомня правилата за изхвърляне на отпадъци поради зачестили случаи на нерегламентирани сметища по улиците

  Уважаеми жители на община Свиленград, поради зачестили случаи на образуване на нерегламентирани сметища по улиците,  вследствие на почистване на вашите жилища, мазета, тавани и гаражи, ви уведомяваме, че на основание чл.6, ал.6 от Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград

се забранява изхвърлянето в съдовете за отпадъци  на едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, медицински и др. отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника.

Стари ел.уреди, опасни битови отпадъци от домакинствата,  ненужни дрехи и други текстилни изделия предавайте в Екоцентъра, който се намира на ул. ”Академик Желязков” №5 /бившата база на ”Кореком”/.

Строителните отпадъци изхвърляйте на регламентираните места, след като подадете сигнал до еколога на общината.

Зелена маса /треви, клони, цветя-в малки количества/ поставяйте на снопове до вашия съд за битови отпадъци, откъдето ще бъдат вдигнати от общинското предприятие.

Въпреки извънредната обстановка Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване"  регулярно и по график продължава да извършва всички дейности по сметосъбиране и сметоизвозване. За да опазим жизнената среда чиста, е необходимо и вашето отговорно отношение и спазване на правилата.