Сайтът е в процес на обновяване!

Общината спира процедурата по освобождаване на терени – общинска собственост, ползвани за поставяне на гаражни клетки

         Община Свиленград  съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изготвен Проект на бюджета за 2020 г., съгласно който към момента не могат да бъдат осигурени средства за реализиране на обект „Изграждане на паркинги и благоустрояване на междублокови пространства в квартали 25 и 25а”, се прекратява изпълнението на Заповед №1913/20.11.2019г. на Кмета на Община Свиленград относно освобождаване на терени – общинска собственост, ползвани за поставяне на  гаражни клетки, до осигуряване на необходимото финансиране.  

         Предвид гореизложеното в кратък срок ще бъдат предприети действия за насрочване на публични търгове за отдаване под наем на този вид терени, чиито договори за наем са изтекли към настоящия момент.