Сайтът е в процес на обновяване!

Общината стартира процедура за изграждане на социални жилища, обявено е картотекиране на нуждаещите се

       Общинска администрация – Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че ще стартира процедура за изграждане на социални жилища чрез учредяване на право на строеж без търг или конкурс по реда на чл.49а от ЗОС, за които в момента се  изработват инвестиционни проекти за обект „Редовно застрояване на социални жилища – 8 бр.”.       

         От инвестиционната инициатива могат да се възползват семейства с установени жилищни нужди по реда на чл.45а от Закона за общинската собственост, като с предимство ще се ползват  млади семейства от общината с три и повече деца.

          Всички заинтересовани е необходимо да подадат Искане за картотекиране и попълнят Декларация  по образец, утвърден от Кмета на Община Свиленград, на гише „Център за информационно и административно обслужване на граждани”, за да бъдат картотекирани като нуждаещи се от жилище семейства и за да могат да участват в процедурата.

           За повече информация: Дирекция „Общинска собственост и екология”, тел.0379/ 74 310 и 74 311.