Сайтът е в процес на обновяване!

Общинска администрация - Свиленград обявява конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ "ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ”

Общинска администрация - Свиленград обявява конкурс за  длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ "ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ” в Дирекция „Общинска собственост и екология”. Срокът за подаване на документи за участие е от 22.07.2020 г. до 04.08.2020 г., до 17,30 часа.

Обявлението е публикувано на сайта на общината - раздел Администрация, подраздел Свободни работни места и в Административен регистър  https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/65677