Сайтът е в процес на обновяване!

Общинска администрация - Свиленград обявява свободно работно място за длъжността Младши специалист „Контрол по общинските наредби”

Общинска администрация- Свиленград

обявява свободно работно място за:

Длъжността Младши специалист „Контрол по общинските наредби”  в Инспекторат „Контрол по общинските наредби”, Дейност „Други дейности по икономиката”

 1. Минимални изисквания за длъжността:

Образование: Средно

Минимален професионален опит:  не се изисква

 

 1. Длъжността се заема по трудово правоотношение.

 

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Основна цел на длъжността: Извършване на контролна дейност по отношение спазване на нормативните актове на Общински съвет- Свиленград  на територията на общината.

 

- Преки задължения: Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по спазване на нормативни актовете на ОбС- Свиленград от всички физически и юридически лица на територията на община Свиленград.

Изготвя доклади за установени нередности и нарушения до ръководителя на Инспектората.

Подпомага дейността на инспекторите в звеното при осъществяване на техните функции.

Въвежда в електронна система Акстър, фишове и наказателни постановления съставени от органите на МВР.

Изпълнява задължения произтичащи от Вътрешните правила на Общинска администрация и издадените във връзка с тях заповеди на кмета на общината.

 

 1. Необходими документи:
 1. Заявление в свободен текст, в което да са посочени електронната поща и/или телефон за връзка;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за завършено образование;
 4. Други- по преценка на кандидатите.

 

 1. Срок и място за представяне на документите:

До 17.30ч. на 30.06.2021год. в Център за административно и информационно обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация - Свиленград или на електронната поща на адрес: [email protected]

 

 1. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

 1. За допълнителна информация:

тел: 0379/74303 Цветелина Андреева - Н-к отдел „ЧРАИО”