Сайтът е в процес на обновяване!

Обява на Офис за военен отчет за провеждане на прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021 година и конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 Със заповед на Министъра на отбраната на Република България са обявени 345 места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021 година както следва:

- НВУ „Васил Левски“- Велико Търново-345 места;

-ВВВУ „Георги Бенковски“- Долна Митрополия-45 места;

-ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“- Варна-65 места;

Подаването на документите за  ранен прием по специализациите е със краен срок 13.03. 2020 година.

 

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба както следва:

I. Сухопътните войски :

- 165 войнишки длъжности-от тях 8 за Хасково и 7 Стара Загора;

Срок за подаване на документи -10.03.2020 г.

II.Съвместно командване на специалните операции - Пловдив - 38 войнишки длъжности;

Срок за подаване на документи 21.02.2020 г.

III.  ВМС.

  • 100  матроски длъжности;
  • 5 матроски длъжности за служили;

Срок за подаване на документи 27.03.2020 г.

IV. от ВМА.

  • 25 длъжности за лекари –офицери;

           V. НГЧ.

          -   60 войнишки длъжности;

Срок за подаване на документи -14.02.2020 г.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите  може да получите от Служител ОМП в Общинска администрация (офис за военен отчет) или на телефон 0897709140 и 037974325.