Обява за набиране на предложения за местни инициативи

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на предложения

за местни инициативи сесия 2023

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград и насоки и критерии за сесия 2023 г.

Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в word формат) се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], както и на хартиен носител в сградата на Общинска администрация Свиленград, в Център за информация на гражданите.

Предложения ще се приемат до 17.00 часа на 12.05.2023 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Свиленград www.svilengrad.bg или чрез електронна поща [email protected].

Файлове:

Насоки и критерии 2023.docx Насоки и критерии 2023.docx

Формуляр за кандидатстване.doc Формуляр за кандидатстване.doc

Срокове 2023.doc Срокове 2023.doc

Указания за изготвяне на проекти.doc Указания за изготвяне на проекти.doc

Указания за отчитане на проекти.doc Указания за отчитане на проекти.doc

Приложение 1_Бюджет.xls Приложение 1_Бюджет.xls

Приложение 2_Декларация.doc Приложение 2_Декларация.doc

Приложение 3_Декларация.doc Приложение 3_Декларация.doc

Приложение 4_Окончателен отчет.doc Приложение 4_Окончателен отчет.doc

https://www.livechatalternative.com/