Обява за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2024

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на предложения

за местни инициативи сесия 2024

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград и насоки и критерии за сесия 2024г.

Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в word формат) се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], и се входира в Център за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Свиленград, на хартиен носител – подписан от кандидата.

Предложения ще се приемат до 17.00 часа на 8.05.2024 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Свиленград www.svilengrad.bg  или чрез електронна поща [email protected].

 

 

Файлове:

Насоки и критерии 2024.docx Насоки и критерии 2024.docx

Указания за изготвяне на проекти.doc Указания за изготвяне на проекти.doc

Формуляр за кандидатстване.doc Формуляр за кандидатстване.doc

Указания за отчитане на проекти.doc Указания за отчитане на проекти.doc

Приложение 1_Бюджет.xls Приложение 1_Бюджет.xls

Приложение 2_Декларация.doc Приложение 2_Декларация.doc

Приложение 3_Декларация.doc Приложение 3_Декларация.doc

Приложение 4_Окончателен отчет.doc Приложение 4_Окончателен отчет.doc

https://www.livechatalternative.com/