Сайтът е в процес на обновяване!

Обява за прием на документи за подбор на потребители за "Почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги " в община Свиленград и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Патронажна грижа в Община Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

BG05M9OP001-2.040--0068-C02

„Патронажна грижа в Община Свиленград

Община Свиленград стартира обявяване на прием за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Предвижда се потребителите да бъдат 53 лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

За предоставянето на комплексната услуга се предвижда наемане на персонал от различни специалисти- домашни помощници, рехабилитатори, медицински специалисти, психолог, социални работници и други според потребностите на избраните потребители. Те ще бъдат включени в мобилни екипи, които ще посещават домовете на възрастните хора и ще извършват рехабилитация след инсулт/инфаркт или увреждане от същите, както и фрактури на крайниците, измерване на жизнените показатели (кръвно, пулс), смяна на превръзки, поставяне на инжекции, предписани от лекар, тъй като програмата предвижда и закупуването на автомобил.

Ще се извършва и психологическа подкрепа и консултиране с психолог. Почасово при тях ще се извършват консултации с компетентно лице психолог и социален работник, ангажирани с проблемите и предоставящи експертна помощ, с цел преодоляване на социалната изолация.

Кандидатите за всички длъжности могат да бъдат както безработни, така и работещи или пенсионирани лица.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление по образец и автобиография по образец /за всички длъжности/, копие от документи за съответната придобита образователна степен, документи за професионалния опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, актуален трудов договор за работещи в момента лица, Образец УП-3 и др.

Образци на заявленията за кандидатстване могат да се получат в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Свиленград на адрес:бул. "България" № 32 или да се изтеглят от сайта на Община Свиленград:  www.svilengrad.bg.

Документи за кандидатстване се приемат  до 15.07.2020г., всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа, в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Свиленград на адрес: бул."България" №32.

Можете да изтеглите документите за кандидатстване, които са прикачени  под съобщението.

Файлове:

Приложение 11 - Заявление кандидат-потребители.doc Приложение 11 - Заявление кандидат-потребители.doc

Приложение 16 - Заявление мед_сестри и дом_помощници.doc Приложение 16 - Заявление мед_сестри и дом_помощници.doc