ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2023 г.

 

На 28.08.2023 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация – Свиленград, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ще се проведе публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2023 г. при следния дневен ред:

  • Представяне на проекта за общински бюджет за 2023 г.;
  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност;
  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта, и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая №320 в ОбА - Свиленград след 25.08.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/