Сайтът е в процес на обновяване!

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2020

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград

 ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на предложения

за местни инициативи сесия 2020

  Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград.

Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в word формат) се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], както и на хартиен носител в сградата на Общинска администрация Свиленград, в Център за информация на гражданите.

  Предложения ще се приемат до 17.00 часа на 27.03.2020 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

 Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Свиленград www.svilengrad.bg  или чрез електронна поща [email protected]

Файлове:

2020_Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.zip 2020_Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.zip