Сайтът е в процес на обновяване!

Обявена е процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2021

 

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград

 

ОБЯВЯВА

 

стартиране на процедура за набиране на предложения

за местни инициативи сесия 2021

 

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград.

Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в word формат) се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], както и на хартиен носител в сградата на Общинска администрация Свиленград, в Център за информация на гражданите.

Предложения ще се приемат до 17.00 часа на 14.04.2021 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Свиленград www.svilengrad.bg  или чрез електронна поща [email protected]

Необходимите документи са приложени за изтегляне.

Файлове:

Правилник за подкрепа на местни иницативи 2021.zip Правилник за подкрепа на местни иницативи 2021.zip