Сайтът е в процес на обновяване!

Обявление  относно процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград за мандат януари 2020 – януари 2024 година

Файлове:

obaivl_proc_sad_zasedateli2020.pdf obaivl_proc_sad_zasedateli2020.pdf