Сайтът е в процес на обновяване!

Обявление за публично обсъждане на проектобюджета на Община Свиленград за 2020 година

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ

На  23.01.2020г. от 14.00 часа  в малката зала на Общинска администрация-Свиленград, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ще се проведе публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2020 г. при следния дневен ред:

  • Представяне на проекта за общински бюджет за 2020 г.
  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност
  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта, и предоставянето му за разглеждане на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите

в стая №320 в ОбА-Свиленград след 21.01.2020 г.