Обявление за размера на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2022 г.

 

Във връзка с чл.107, ал.3 от ЗДБРБ за 2022 г. Общинска администрация Свиленград обявява, че годишният размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. е 300 лв. съгласно чл.63, ал.1 от Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/