Сайтът е в процес на обновяване!

Обявление за размера на годишния данък за таксиметров превоз

Общинска администрация Свиленград обявява, че годишният размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. е 300 лв. съгласно чл.63, ал.1 от Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.