Оповестяване на Решение №168 от 15.03.2022г. постановено по адм. дело №1151/2021г. по описа на Административен съд – Хасково

               Днес, 07.04.2022г., Общински съвет - Свиленград оповестява, че с Решение №168 от 15.03.2022г. постановено по адм. дело №1151/2021г. по описа на Административен съд – Хасково се отменя член 16 от Наредба №3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград, приета от Общински съвет – Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/