ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ №578 ОТ 11.08.2022Г. ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. ДЕЛО №416/2022Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО

Днес, 31.08.22г. Общински съвет -Свиленград оповестява, че с Решение №578/11.08.22г. постановено по Адм. дело №416/2022г. по описа на Административен съд - Хасково се отменя по протест на прокурор в ОП - Хасково т.1.6 и съответните й подточки от Приложение №2.3 към Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Свиленград

https://www.livechatalternative.com/