От 12.07.2022 г. влиза в сила ново разписание за движение на градските автобусни линии по направление Свиленград  -  кв.”Кап.Петко войвода”

От 12.07.2022г. е променено и влиза в сила разписанието за движение на градските автобусни линии от общинската транспортна мрежа по направление Свиленград  -  кв.”Кап.Петко войвода”, както следва:

 

Час на тръгване от Свиленград Час на тръгване от ЖП-гара
04:00 05:30
06:10 06:35
07:00 07:20
07:40 08:20
09:30 09:55
11:00 11:30
12:25 12:50
13:15 13:40
14:30 14:55
15:20 15:50
17:00 17:25
17:45 18:05
18:40 19:25
20:00 20:30
21:10 21:35
22:00 22:42

 

Забележка: подчертаните часове обслужват влакове от разписанието на БДЖ ”Пътнически превози”.

https://www.livechatalternative.com/