От 15 август до 10 ноември 2023 г. се ограничава движението на МПС в с. Студена поради пътен ремонт

Поради реконструкция на мост и реконструкция на път в село Студена, община Свиленград, в участък от о.т. 74 до о.т. 24 се въвежда ограничаване на движението на МПС в периода 15 август – 10 ноември 2023 г.

https://www.livechatalternative.com/