Съобщения

Решение на конкурсната комисия по конкурсна процедура за длъжността Старши експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост, сделки”

Р Е Ш Е Н И Е /съгласно Протокол №3 от 12.09.2023г./ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД№1807 от 28.08.2023г. на Кмета на община Свиленград Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура за длъжността Старши експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост, сделки” в Дирекция “Общинска собственост и екология”…

Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурс за държавен служител в Дирекция "Общинска собственост и екология" в Община Свиленград

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ ”РЕГИСТРИРАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю. Коефициенти по чл. 34 ал. 5 от…

Заповед на кмета на общината за отмяна на бедствено положение

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД З А П О В Е Д № 1859 Свиленград, 04.09.2023 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия ОТМЕНЯМ: Бедственото положение в Община Свиленград, Считано от 18.00 часа на 04.09.2023г., поради отпадане…

Заповед на кмета на общината за обявяване на бедствено положение

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД З А П О В Е Д № 1853 Свиленград, 02.09.2023 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.49, ал.1 от Закона за защита при бедствия ОБЯВЯВАМ: Бедствено положение в Община Свиленград В 14.00 часа на 02.09.2023 г., в резултат…

На 9 септември Свиленград се включва в кампанията "Да изчистим България заедно"

На 9 септември, събота, Община Свиленград за пореден път ще участва в кампанията „Да изчистим България заедно” в подкрепа на най-голямото гражданско движение в света „Let,s Do lt World”. Желаещите да се включат граждани, организации, клубове и др. да се свържат с координатора на кампанията - еколога на общината Гергана Тонева…

От 1 септември децата от спортните клубове могат да тренират безплатно в плувен комплекс "Бурденис"

От 1 септември до края на летния сезон децата и младежите от спортните клубове в Свиленград могат да ползват безплатно плувен комплекс „Бурденис” за своята спортна подготовка. Идеята е на кмета на общината арх. Анастас Карчев и е подкрепена от фирмата концесионер на обекта. В басейна на комплекса младите спортисти…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост, сделки” в ОбА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати /чл.21 от НПКПМДСл/ За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРИРАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ” В административно звено: Дирекция „Общинска собственост и екология” Въз основа на решението по чл.20, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители,…

https://www.livechatalternative.com/