Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина „Радост”

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина „Радост” - Община Свиленград Комисия, назначена със Заповед № 1199/06.08.2021 г. на Кмета на Община Свиленград, реши: Допуска до конкурс следните кандидати: Благовеста Иванова Кръстева - Димитрова Тодорка Чанкова Хърсева Няма недопуснати до конкурс кандидати. Писменият изпит-тест ще се…

Заключителна пресконференция и церемония за официално откриване на обектите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград, кв. „Простор”

    На 19.10.2021г. Община Свиленград организира заключителна пресконференция и церемония за официално откриване на обектите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Простор”,които ще се състоят както следва:   Заключителна пресконференция – 19 октомври 2021 г. (вторник) от 13:00 ч. в конферентната зала ет.1,…

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че поради възникнала авария не работи светофарната уредба на кръстовището на ул.”Александър Стамболийски” с ул.”Цар Симеон Велики” в гр.Свиленград. До приключване на ремонтните дейности следва да се съобразявате с хоризонталната и вертикална маркировка в участъка от уличната мрежа на горецитираното кръстовище, да съобразите скоростта на движение…

С първа копка на 7 октомври стартира благоустрояването на бул. "България"

Утре, 7 октомври, от 11.00 часа пред пощата ще се извърши първа копка и ще стартира реконструкцията на бул.“България“ от ул. “Цар Симеон Велики“ до пл. “14 март“. За периода на строителните работи този участък ще бъде поетапно затворен за преминаване. Предвижда се след приключване на проекта главната улица да…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за промяна на срока на погасяване на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД

  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за промяна на срока на погасяване на общински дълг за изпълнение…

ХАНДБАЛЕН ТУРНИР ЗА ПРАЗНИКА НА СВИЛЕНГРАД

  На 4-ти октомври от 13:30 часа, в Спортна зала - гр. Свиленград ще се проведе хандбален турнир за деца. Събитието е част от празничната програма на града и финална дейност по проекта на Сдружение Хандбален клуб „Свиленград” - „Обичам и играя хандбал”, финансиран по АДБФП № BG06RDNP001-19.054-0005-C01. Целта е…

ХК "Свиленград" организира хандбален турнир на 24 септември в Спортната зала

                                ХК „Свиленград” организира хандбален турнир на 24.09.2021г. от 17:30 часа в Спортна зала Свиленград.               Мероприятието е част дейностите по проект "Обичам и играя хандбал" АДБФП BG06RDNP001-19.054-0005-C01, финансиран по ПРСР 2014-2020 по  процедура…

Съобщение за прекъсване на водоподаването на 20 и 21 септември в два квартала на Свиленград

ВиК – Хасково информира, че на 20 и 21 септември, понеделник и вторник, е възможно прекъсване на водоподаването към кв. „Гебран” и кв. „Кап. Петко войвода” – Свиленград поради извършване на строителни работи по хранителен водопровод – Свиленград от ф-ма „Бялков”.

Кампания за почистване и извозване на растителни отпадъци от градини и дворове в Свиленград на 18 и 19 септември

    На 18 и 19 септември 2021 г. (събота и неделя), Общинска администрация - Свиленград  организира за жителите на града кампания за почистване и извозване на растителни отпадъци от градини и дворове. Подобни кампании ще се осъществят и през месец октомври 2021 г. Необходимо е гражданите да почистят дворовете…