Съобщения

Обява за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2023 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЛЕНГРАД ОБЯВА  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. На  27.05. 2024 г. от 14.00 часа  в малката зала на Общинска администрация - Свиленград на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет - Свиленград  организира публично обсъждане на…

Поради ремонт се затваря за движение бул. "България" от кръстовището с ул. "Драган Цанков" до кръговото до магазин "Зора"

От 7 май стартират строително-ремонтни дейности по рехабилитацията на бул. „България”. В тази връзка булевардът ще бъде затворен за движение на МПС в участъка от кръстовището с ул. "Драган Цанков" (бензиностанция "Петрол") до кръстовището на ул. ”Сан Стефано” и ул. "Зорница" (кръговото до магазин „Зора”).  

С 5% отстъпка се заплащат местните данъци до 30 април

                           Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че 30.04.2024 г. /вторник/ е последен срок за заплащане с 5 % отстъпка на цялата сума за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък…

Решение по конкурсна процедура за длъжността Главен експерт „Проекти, програми, инвестиции“

Р Е Ш Е Н И Е /съгласно Протокол №3 от 23.04.2024г./   НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №474/09.04.2024г. на Кмета на община Свиленград               Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура за  длъжността Главен експерт „Проекти, програми, инвестиции“ в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и…

Решение на конкурсната комисия по конкурсна процедура за длъжността Главен експерт "Проекти, програми, инвестиции"

Р Е Ш Е Н И Е НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №475 от 09.04.2024г. на Кмета на община Свиленград                           Комисията като взе предвид, че кандидатът ЦВЕТОМИРА АЛЕКСАНДРОВА е получил крайна оценка  от решаването на теста-30 точки и на основание чл.39, ал.7 от НПКПМДСл, единодушно  …

Съобщение за административно производство срещу неизвестен нарушител

                                  ОБЩИНА  СВИЛЕНГРАД           бул.”България” №32, тел. 0379 74 302, факс: 0379 74 371, e-mail: [email protected] www.svilengrad.bg                                                           СЪОБЩЕНИЕ                                       Изх.№.2533/22.04.2024 г.                            …

АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

  В средата на програмния период 2021–2027 община Свиленград предприема стъпки за извършване на междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на община Свиленград. Целта на тази дейност е да се направи оценка в каква степен се постигат целите и очакваните резултати, заложени в ПИРО,  както и дали е необходимо…

Във връзка със строително-ремонтни дейности се забранява достъпът до спортен комплекс "Колодрума"

Във връзка с откриване на строителна площадка и стартиране на строително-ремонтни дейности на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда (зали и съблекални) и помещения, част от градски спортен комплекс, гр. Свиленград“ – Етап I и Етап II“ , се забранява достъпът на стадион „Колодрума“ и прилежащите помещения…

Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурс за държавен служител на длъжността Главен експерт "Проекти, програми, инвестиции"

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНВЕСТИЦИИ” В ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю. Коефициенти по чл. 34 ал. 5 от Наредбата за…

Със заповед на кмета на общината 2 май е обявен за неучебен

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация със заповед на кмета арх. Анастас Карчев 2 май 2024 г. е обявен за неучебен за всички учебни заведения на територията на община Свиленград във връзка с Великденските празници. Учебното съдържание следва да бъде преструктурирано при условия и…

https://www.livechatalternative.com/