Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

В периода 6-8 август 2021 г. Община Свиленград е домакин на информацонни и обучителни събития за подобряване услугите за лицата с деменция

                                                                                На 6 август в гр. Свиленград Гражданско сдружение „Алцхаймер-България” съвместно…

С авиационна техника ще се пръска срещу комари по поречието на река Марица между 24 и 31 юли 2021 г.

В периода от 24.07.2021 г. до 31.07.2021 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, които се намират в непосредствена близост до река Марица, съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари, чрез…

Насрочен е публичен търг за отдаване под наем на терени за поставяне на гаражи

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед №1069 от 09.07.2021г. на Кмета на Община Свиленград е насрочен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - общинска собственост, представляващи терени за поставяне на гаражи, находящи се на територията на гр. Свиленград, включващи кв.…

Обява на Офис за военен отчет за провеждане на конкурси за кадрови войници

    Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия, както следва:           1. За  военни формирования от състава на Сухопътни войски - 155 (сто петдесет и пет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили…

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 на Общински съвет Свиленград, , в едно с мотиви към същия проект

              Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 02.07.2021 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането…

Резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността Старши експерт „Управление на общинска собственост”

Р Е Ш Е Н И Е   НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №939 от 15.06.2021г. на Кмета на община Свиленград                 Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура за  длъжността Старши експерт „Управление на общинска собственост” в Дирекция  “Общинска собственост и екология” при Общинска администрация…

Обучение за гласуване с машина и обучение на СИК ще се проведе в Свиленград на 4 юли от 10 до 13.30 часа в общината

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, че обучението на секционните избирателни комисии от РИК-Хасково ще се състои на 4 юли 2021г. /неделя/ от 10.00 до 11.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация-Свиленград,  а обучение на избиратели с машината за гласуване ще се проведе от 11.00 до 13.30 часа пред сградата на Общинска…

Препис - извлечение на резултат постигнат от кандидатите за длъжността Старши експерт "Управление на общинска собственост"

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ     Комисията като взе предвид горепосоченият резултат постигнат от кандидатите и във връзка с решението си за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста най-малко 20 точки, единодушно   Р Е Ш И   Допуска до интервю:   ГАЛИНА ДИМИТРОВА с резултат…