Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Обявление за прием на документи от кандидати за длъжността "Домашен помощник" по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград”

Община Свиленград, в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Процедура BG05M9OP001-2.40 ” Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” и в изпълнение на дейностите по Процедура BG05M9OP001-2.101  „Патронажна грижа за възрастни хора и…

Общината напомня правилата за изхвърляне на отпадъци поради зачестили случаи на нерегламентирани сметища по улиците

  Уважаеми жители на община Свиленград, поради зачестили случаи на образуване на нерегламентирани сметища по улиците,  вследствие на почистване на вашите жилища, мазета, тавани и гаражи, ви уведомяваме, че на основание чл.6, ал.6 от Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови,…

До 29 май 2020 г. се удължава срокът за набиране на проектни предложения по Правилника на общински фонд за подкрепа на местни инициативи и по Правилника за финансово подпомагане на младежки дейности

Община Свиленград удължава  срока на обявените процедури за набиране на проектни предложения по Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград и по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград. Новият срок за подаване на…

Пътна карта на пътищата с винетки на територията на община Свиленград

В услуга на гражданите е изготвена пътна карта за територията на община Свиленград, която показва по кои пътища могат да се движат автомобили с винетки и по кои без винетки. Тя е изготвена по предложение на Общинска комисия по безопасност на движението в община Свиленград. Картата е приложена към съобщението.

Съобщение от „ВиК” ЕООД Хасково за превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на корона вирус и отчитане на водомерите електронно

СЪОБЩЕНИЕ от 17.03.2020 г. Уважаеми клиенти, Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за мерките срещу разпространението на корона вируса, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение в страната и предприетите от Правителството по-строги мерки за защита от вируса, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково…