Съобщения

Обява за публично обсъждане на проекта на бюджет на община Свиленград за 2024 г.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2024 г. На 26.01.2024 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация – Свиленград, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ще се проведе публично обсъждане на проекта на общински бюджет за 2024 г.…

Съобщение относно удължаване срока за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели

      Временната комисия по чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград, при ОбС - Свиленград, определена с Решение № 1317/28.06.2023г., удължава срокът за подаване на документи на кандидатите…

Община Свиленград информира, че крайният срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ е до 16.01.2024 г.

Община Свиленград информира всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците, че крайният срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ е до…

График по улици за обслужване на кофите за битови отпадъци в сряда - 3 януари

Община Свиленград уведомява жителите, че във връзка с празничните дни зелените кофи за битови отпадъци с вместимост 240 литра ще бъдат обслужени на 03.01.2024 г. / СРЯДА/. Необходимо е те да бъдат извадени пред домовете и имотите.  Графикът се отнася за следните улици:  ул. ”Крайречна”, ул. ”Генерал Струков”, ул. ”Еделвайс”, ул. ”Марица”, ул.…

Заповед на кмета за обществения ред по време на Коледните и Новогодишни празници

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД З А П О В Е Д № 2727 Свиленград, 21.12.2023г. На основание чл. 44, ал.1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за обществения ред в Община Свиленград и във връзка с Коледните и Новогодишни празници, ЗАПОВЯДВАМ: 1.…

Съобщение за нови изисквания по Закона за управление на етажната собственост

Общинска администрация – Свиленград, уведомява всички собственици в многофамилни жилищни сгради с над три самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от един собственик, че във връзка с изменението на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ е задължително общото събрание да избере управител или да създадат сдружение на собствениците. След провеждане на…

ОбА - Свиленград обявява свободно работно място за младши експерт „Проекти и програми”

Общинска администрация - Свиленград обявява свободно работно място за: Длъжността Младши експерт „Проекти и програми” в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” Минимални изисквания за длъжността: Образование: Висше- бакалавър Владеене на английски език или друг чужд език е предимство Кратко описание на длъжността: Събиране на информация за външно финансиране…

Изменение на разписанието за движение на градска автобусна линия Свиленград - кв.”Капитан Петко войвода” във връзка с изменение на графика за движение на влакове в сила от 00:00 часа на 09.12.2023 г.

Във връзка с изменение на графика за движение на влакове в сила от 00:00 часа на 09.12.2023 г. ще се измени разписанието за движение на градска автобусна линия Свиленград - кв.”Капитан Петко войвода”, както следва: Часове на тръгване от Свиленград - кв.”Капитан Петко войвода”(ЖП Гара) Начална спирка - до Болницата…

Поради ремонт се затварят за движение на МПС три улици в село Капитан Андреево

Във връзка с втори етап рехабилитация на улици в село Капитан Андреево - ул. „Вела Пеева”, ул. „Комунига” и ул „Люлин”, от пресечката и с ул. "М. Козлов" до ул. "Вела Пеева", от 7 декември 2023 г. се въвежда временна организация на движението със забрана за движение на МПС в работните участъци. 

https://www.livechatalternative.com/