Съобщения

Съобщение за решение на комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилище граждани

  Община Свиленград съобщава, че на основание чл.12 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и във връзка с Утвърден Протокол от 11.01.2023г. на комисия за картотекиране на нуждаещи се от жилище граждани е извършена служебна проверка на лицата от Списъка за настаняване…

До 31 януари 2023 г. е срокът за подаване на годишна декларация за облагане с туристически данък

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград напомня, че съгласно чл.61, ал.5 от Закона за местните данъци и такси лицата (физически и юридически), предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 31 януари 2023 г. за облагане с туристически данък за предходната 2022 г.

Съобщение до собственици на многофамилни жилищни сгради и председатели на Сдружения на собствениците за обявен прием по процедура BG – RRP - 4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

Община Свиленград информира всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците, че е обявен прием по процедура BG – RRP - 4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ…

Заповед на кмета на общината за спазване на обществения ред през Коледните и Новогодишни празници

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД З А П О В Е Д № 2514 Свиленград, 15.12.2022 г. На основание чл. 44, ал.1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за обществения ред в Община Свиленград и във връзка с Коледните и Новогодишни празници, ЗАПОВЯДВАМ:…

Съобщение за ремонт на светофара на кръстовището на ул. „23 септември” и ул. „Страшимир Дочков”

Поради обновяване с LED светлини светофарната уредба на кръстовището на ул. „23 септември” и ул. „Страшимир Дочков” (кв. „Простор”) няма да работи на 14.12.2022 г. (сряда) от 10.00 ч. до 17.00 ч. В този период е необходимо движението на МПС и пешеходци да става с повишено внимание.

Община Свиленград предлага експертна помощ за подготовката на документи във връзка с предстоящото стартиране на процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I

  Община Свиленград се обръща към Председателите на Сдруженията на собствениците да предоставят за преглед или съгласуване от експертите на общината договорите, които предстои да бъдат сключени между Сдруженията на собствениците и фирмите изпълнители за изготвяне на необходимите за кандидатстване документи: Обследване за енергийна ефективност, придружено от Сертификат за енергийни…

Проект на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.

Съобщение за публикуван Проект на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г. Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 6д, ал. 2 от Закон за защита при бедствия е изготвен и публикуван на 07.12.2022 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел…

Затворени за движение на МПС участъци от ул. "Бенковски" и ул. "Крайречна" поради подмяна на водопроводна мрежа

Във връзка с подмяна на водопроводна мрежа в Свиленград на част от ул. „Бенковски” и на част от ул. „Крайречна” от 5.12.2022 г. ще бъдат затворени за движение на МПС участъците от ул. „Бурденис” до ул. „Крайречна” и от стария мост до тенис кортовете в парк „Младежки”.

Община Свиленград уведомява всички собственици на имоти в  кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград

Община Свиленград уведомява всички собственици на имоти в  кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград /м.Речните лозя/, че започва изграждането на водопроводна и канализационна мрежа, съгласно разработен проект. Първите интервенции ще се извършват по продължението на  улиците: ул.Максим Горки и ул. Христо Шишманов и пресечната на…

https://www.livechatalternative.com/