Съобщения

Съобщение за публикуван проект за отмяна на сега действащата Наредба № 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Свиленград на общински съвет-Свиленград и приемане на нова Нар

               

Съобщение за изкопни дейности на А1 във връзка с прокарване на оптичен кабел

  Мобилният оператор А1 България изпълнява проект за прокарване на оптичен кабел на територията на град Свиленград. До момента са свързани кварталите „Простор” и „Изгрев”, както и улиците около Районен съд – Свиленград. Предстоят изкопни дейности в кв. „Младост”, кв. „Юг”, улици в централна градска част. Срокът за полагането на…

Поради подмяна на водопроводна мрежа на улица "Страшимир Дочков" два участъка от улицата на етапи ще бъдат затворени за движение на МПС

От 27.06.2023 г. започва изпълнението на обект: „Подмяна на водопроводна мрежа в град Свиленград на улица "Страшимир Дочков". Срокът на дейностите е до 02.08.2023 г. В тази връзка се налага затваряне на движението на МПС по ул. "Страшимир Дочков" поетапно в два работни участъка: Първи работен участък – от кръстовището…

30 юни 2023 г. е крайният срок за плащане на първа вноска за местните данъци

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 30 юни 2023 г. /петък/ е последният срок за плащане на първа вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства. След тази дата се начислява…

Съобщение за нов прием по процедура BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“

  Община Свиленград информира всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците, че е обявен нов прием по процедура BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. Допустими…

С авиационна техника ще се пръска срещу комари покрай река Марица в периода 20-30 юни

В период от 20.06.2023 г. до 30.06.2023 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти покрай река Марица, съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника на земеделски…

Проект за изменение и допълнение на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на eднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград, приет от Общински съвет - Свиленград.

Съобщение за публикуван Проект за изменение и допълнение на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на eднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград, приет от Общински съвет - Свиленград.     Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 07.06.2023 г.…

Обява за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЛЕНГРАД ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. На 14.06.2023 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация - Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет - Свиленград…

СЪОБЩЕНИЕ за информационно-разяснителна кампания в изпълнение на проект „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“

СЪОБЩЕНИЕ за участие в информационно-разяснителна кампания в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0076 с наименование „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Тема: Въвеждане на добра практика в община Свиленград по…

https://www.livechatalternative.com/