Съобщения

Затворени за движение на МПС участъци от ул. "Бенковски" и ул. "Крайречна" поради подмяна на водопроводна мрежа

Във връзка с подмяна на водопроводна мрежа в Свиленград на част от ул. „Бенковски” и на част от ул. „Крайречна” от 5.12.2022 г. ще бъдат затворени за движение на МПС участъците от ул. „Бурденис” до ул. „Крайречна” и от стария мост до тенис кортовете в парк „Младежки”.

Община Свиленград уведомява всички собственици на имоти в  кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград

Община Свиленград уведомява всички собственици на имоти в  кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград /м.Речните лозя/, че започва изграждането на водопроводна и канализационна мрежа, съгласно разработен проект. Първите интервенции ще се извършват по продължението на  улиците: ул.Максим Горки и ул. Христо Шишманов и пресечната на…

РЕГЛАМЕНТ НА ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” 2023

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” ГР. СВИЛЕНГРАД СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОРГАНИЗИРАТ ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” СВИЛЕНГРАД, 2023 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: 1. Tема " Жената - любима и майка” 2. Условия за участие 2.1 В конкурса могат да участват творци, които не…

Прессъобщение за междинна пресконференция по проект „Хабитат „Сакар“

  На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в конферентната зала на хотел „Свилена“ -гр. Свиленград ще се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат „Сакар“. Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор BG16M1OP002-3.028- 0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА…

Общински конкурс "Вълшебна коледа" - регламент

  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОРГАНИЗИРА КОНКУРС „ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА”, 2022 РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛ Да се стимулира развитието на младежкото творчество и въображение, да се даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и младежите. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение на децата към българските традиции и обичаи. Да се придаде повече празнично, коледно…

Съобщение за удължаване на графика за разделно събиране и извозване на отпадъка от жълтите кофи

Община Свиленград уведомява гражданите, че във връзка с техническа повреда на камион за разделно събиране на отпадъци, собственост на “Екопак”АД, графикът за събиране и извозване на жълтите кофи от 07 до 10.11.2022 г. няма да бъде спазен. Поради тази причина графикът ще бъде удължен до 14 ноември, включително. През този…

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Свиленград на Общински съвет - Свиленград.

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 07.11.2022г.на интернет страницата на община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Свиленград на…

Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2022 г.

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.), до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой…

31 октомври е последният срок за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, ТБО, данък МПС и патентен данък

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 31 октомври 2022 г. /понеделник/ е последният срок за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства и последна вноска за патентен…

https://www.livechatalternative.com/