Съобщения

С АВИАЦИОННА ТЕХНИКА ЩЕ СЕ ПРЪСКА СРЕЩУ КОМАРИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА МАРИЦА

  В период от 18.05.2022 г. до 24.05.2022 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна…

Обява за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2022

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2022 Предложенията…

Съобщение за социални жилища на ул."Граничар"

Общинска администрация – Свиленград уведомява всички картотекирани лица с установени жилищни нужди по реда на чл.45а от Закона за общинската собственост, че на основание Решение №859 от 30.03.2022г. на Общински съвет – Свиленград е открита процедура за безсрочно и възмездно право на строеж за изграждане на 8 броя социални жилища…

Съобщение за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки дейности

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на проектни предложения Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци” по ОП"Околна среда 2014 - 2020 г."

  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на…

Оповестяване на Решение №168 от 15.03.2022г. постановено по адм. дело №1151/2021г. по описа на Административен съд – Хасково

     Днес, 07.04.2022г., Общински съвет - Свиленград оповестява, че с Решение №168 от 15.03.2022г. постановено по адм. дело №1151/2021г. по описа на Административен съд – Хасково се отменя член 16 от Наредба №3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в…

От 12 април започва обработка на зелените площи против кърлежи и комари

В период от 12.04.2022 г. до 19.04.2022 г. от 21.00 до 05.00 часа ще се проведе дезинсекция и дезакаризация срещу комари, кърлежи и бълхи на зелените площи на територията на Община Свиленград. В същия период ще се извършат и абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за Общинска администрация, Исторически…

Обявление за размера на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2022 г.

  Във връзка с чл.107, ал.3 от ЗДБРБ за 2022 г. Общинска администрация Свиленград обявява, че годишният размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. е 300 лв. съгласно чл.63, ал.1 от Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията…

https://www.livechatalternative.com/