Съобщения

Съобщение за удължаване на графика за разделно събиране и извозване на отпадъка от жълтите кофи

Община Свиленград уведомява гражданите, че във връзка с техническа повреда на камион за разделно събиране на отпадъци, собственост на “Екопак”АД, графикът за събиране и извозване на жълтите кофи от 07 до 10.11.2022 г. няма да бъде спазен. Поради тази причина графикът ще бъде удължен до 14 ноември, включително. През този…

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Свиленград на Общински съвет - Свиленград.

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 07.11.2022г.на интернет страницата на община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Свиленград на…

Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2022 г.

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.), до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой…

31 октомври е последният срок за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, ТБО, данък МПС и патентен данък

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 31 октомври 2022 г. /понеделник/ е последният срок за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства и последна вноска за патентен…

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за пресконференция за текущото изпълнение на информационните и комуникационни дейности по проект „Хабитат Сакар“

На 14.10.2022 г. от 14.00 ч. в конферентната зала на хотел „Свилена“ в гр. Свиленград, пл. „5-ти октомври“ № 1, ще се проведе пресконференция за запознаване на обществеността чрез медиите с текущото изпълнение на информационните и комуникационни дейности по проект „Хабитат Сакар“. Събитието се организира от „Клевър солушънс“ ЕООД в…

Съобщение информационен ден

Във връзка с публикувана за обществено обсъждане процедура BG – RRP - 4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, Община Свиленград кани на информационна среща всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни…

На 1 ноември изтича срокът ползвателите на лозя - общинска собственост в землището на Свиленград, да подадат заявление за наемането им без търг или конкурс

Община Свиленград съобщава на всички ползватели на лозя – общинска собственост, находящи се в землището на гр. Свиленград, че двумесеченият срок за подаване на заявление до Кмета на община Свиленград за наемане на ползваните поземлени имоти без търг или конкурс при годишна наемна цена в размер на 20.00 /двадесет/ лева/дка…

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ по проект „Хабитат Сакар“

В периода от 10.10.2022 г. до 14.10.2022 г. в с. Мезек и други населени места на територията на МИГ „Свиленград ареал“ ще бъдат проведени 4 бр. кръгли маси за заинтересованите страни от различните целеви групи, имащи отношение към опазването на значими животински видове на територията на МИГ-а. В същия период…

https://www.livechatalternative.com/