Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Система за определяне на резултатите на конкурс за държавен служител за длъжността Старши експерт "Управление на общинска собственост"

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ” УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю. Коефициенти по чл. 34 ал. 5 от Наредбата за провеждане…

Обява за прием на документи за подбор на потребители за "Почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги "

Обява за прием на документи за подбор на потребители за "Почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги " в община Свиленград и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Патронажна грижа + в Община Свиленград"   ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 BG05M9OP001-6.002-0091-C01…

30 юни е срокът за плащане на първа вноска за 2021 г. на данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства

                Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че 30 юни /сряда/ е последен срок за плащане на първа вноска за 2021 г. на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград

              Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван  на  интернет  страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в  раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на…

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ст.експерт „Управление на общинска собственост“ в административно звено Дирекция „Общинска собственост и екология“.

       На основание чл.21, ал.4 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Община Свиленград публикува Списък за допуснатите  и недопуснатите кандидати за длъжността Ст.експерт „Управление на общинска собственост“ в административно звено Дирекция „Общинска собственост и екология“.                Списъкът…

Общинска администрация - Свиленград обявява свободно работно място за длъжността Младши специалист „Контрол по общинските наредби”

Общинска администрация- Свиленград обявява свободно работно място за: Длъжността Младши специалист „Контрол по общинските наредби”  в Инспекторат „Контрол по общинските наредби”, Дейност „Други дейности по икономиката” Минимални изисквания за длъжността: Образование: Средно Минимален професионален опит:  не се изисква   Длъжността се заема по трудово правоотношение.   Кратко описание на длъжността:…

Обява за конкурс за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” в Дирекция „Общинска собственост и екология” към Общинска администрация – Свиленград

  О Б Я В А   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302 На основание чл.14 от НПКПМДСл, във връзка с чл.10а от ЗДСл и Заповед №812/27.05.2021г. на Кмета на Община Свиленград     ОБЯВЯВА КОНКУРС:   1. Конкурсът се обявява за длъжност – СТАРШИ ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА…

Обява на Военен отчет - офис Свиленград за прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ СВИЛЕНГРАД   Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:   1. За военни формирования от състава на  СКС в Горна Малина 40 войнишки длъжности…

ПРОТОКОЛ №3 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ № 456/24.02.2021Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД

            С настоящото Община Свиленград оповестява Протокол №2 от дейността на комисия, определена с Решение №456/24.02.2021г. на Общински съвет- Свиленград.               Протоколът е относно дейността на Комисията по проведен втори  етап „„Оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на…