Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Насрочен е търг за отдаване под наем на терени за поставяне на гаражи в Свиленград

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изтекли договори за отдаване под наем на терени за поставяне на гаражи на територията на град Свиленград, а именно:  ул.”Генерал Скобелев”, ул.”Одрин”, ул.”Граничар”, ул.”Христо Шишманов”, ул.”Родина №14”, ул.”Димитър Благоев №8”, ул.”Васил Левски”,  ул.”Парижка Комуна”, е насрочен търг на 10.02.2021…

Съобщение за провеждане на дистанционно публично обсъждане на проекта на бюджет на общината за 2021 г.

На  05.02.2021 г. Община Свиленград провежда дистанционно публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Свиленград за 2021 г.   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и Решение №395/22.01.2021 г. на Общински съвет Свиленград, публичното обсъждане на проекта за общински бюджет за 2021 г. се провежда дистанционно…

До 28 януари 2021 г. се удължава срокът за подаване на заявления за услугата "Топъл обяд"

Община Свиленград удължава срока за прием на заявления за услугата „Топъл обяд” до 28 януари 2021 г. Заявленията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване в Общинска администрация - Свиленград, при кметовете и кметските наместници по населените места в общината. Потребителите на услугата трябва да принадлежат към следните…

Обявление за размера на годишния данък за таксиметров превоз

Общинска администрация Свиленград обявява, че годишният размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. е 300 лв. съгласно чл.63, ал.1 от Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.

Общината набира потребители за услугата "Топъл обяд"

Във връзка с определяне на дейността по предоставяне на „Топъл обяд” като местна дейност, Община Свиленград обявява прием на заявления за включване в услугата Топъл обяд, за кандидатстване по  процедура BG05FM0P001-5.001 „3.1- Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане…

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

  Община Свиленград  в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.  „Асистентската подкрепа“…

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

  Община Свиленград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа…