Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Обява за желаещи да се включат в Националната програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”   ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 1.  Подобряване на качеството на живот на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност…

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2020

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград  ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2020   Предложенията…

Обява за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград ОБЯВЯВА  стартиране на процедура за набиране на проектни предложения  Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията…

Съобщение за подаден протест от Окръжна прокуратура Хасково

На основание чл.22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА председателя на ОбС- Свиленград съобщава,че е подаден протест от Е.Иванова -прокурор в ОП- Хасково срещу Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Свиленград.

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2020 година

КОМИСИЯ, назначена със Заповед № 44/13.01.2020 год. на Кмета на Община Свиленград, в изпълнение на изискването на чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет с Решение №99/30.03.2016 год. на Общински съвет Свиленград, изменен и…

Обява на Офис за военен отчет за провеждане на прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021 година и конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 Със заповед на Министъра на отбраната на Република България са обявени 345 места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2020/2021 година както следва: - НВУ „Васил Левски“- Велико Търново-345 места; -ВВВУ „Георги Бенковски“- Долна Митрополия-45 места; -ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“- Варна-65 места; Подаването на документите за …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

Общински съвет - Свиленград оповестява, че с Решение №973 от 17.12.2019г. постановено по адм. дело №466/2019г. по описа на Административен съд – Хасково е отменено Решение №319 от 28.09.2016г. на Общински съвет – Свиленград с което е одобрен план за изменение на ПУП – ПРЗ на кв.108 за отваряне на…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

Общински съвет - Свиленград оповестява, че с влязло в сила Решение №1040 от 06.01.2020г. постановено по адм. дело №806/2019г. по описа на Административен съд – Хасково е отменено Решение №1200 от 26.06.2019г. на Общински съвет – Свиленград относно определяне на автогара за начална, междинна и крайна спирка за автобусни линии…

Регламент за провеждане на традиционния турнир по футбол на малки вратички за Купа "Трети март" 2020

    І. Организатор: Общинска администрация – Свиленград. ІІ. Място на провеждане: Спортната площадка “Изгрев” ІІІ. Регламент за участие: Право на участие имат непрофесионални отбори от местни фирми, предприятия, учреждения и организации. Максимален брой на състезателите в отбор 15 души, от които 5 плюс 1 играчи в игра,а при наличието…

Съобщение на основание чл.14 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

        Община Свиленград  съобщава, че на основание чл.14 от Наредба за условията и реда  за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд  е   изготвен   Проектосписък  за настаняване в общинско жилище  въз основа на определената към 31.12.2019 г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград.           Проектосписъкът ще бъде изложен…