Съобщения

Съобщение във връзка с очаквани високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари на територията на Хасковска област за периода 16.09/петък/-18.09./неделя/2022 г.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Хасково, информира  местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари и посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях за екстремен пожарен риск през периода от 16.09 /петък/ - 18.09. /неделя/ 2022 г. включително. При засилено  внимание да…

„Да изчистим България” на 17 септември

  На 17 септември, събота, Община Свиленград за пореден път ще участва в кампанията „Да изчистим България”. Желаещите да се включат граждани, организации, клубове и др. да се свържат с координатора на кампанията - еколога Гергана Тонева – тел. 0379 74 359. Заявяване на участие може да се направи до…

През септември и октомври общината организира извозване на растителни отпадъци от градини и дворове

  На 7 и 17 септември 2022 г. (сряда и събота) Общинска администрация - Свиленград организира за жителите на града кампания за почистване и извозване на растителни отпадъци от градини и дворове. Тя ще продължи и в определени дати през месец октомври 2022 г. Необходимо е гражданите да почистят дворовете и районите…

Сертифициран компост за обогатяване на почвата предлага „Бурденис Компост”

  Компост за наторяване и подобряване на почвата  в насипно състояние предлага общинско дружество „Бурденис Компост” ЕООД, гр. Свиленград. Компостът е сертифициран от акредитирана лаборатория. Могат да го закупят всички, които желаят да обогатят почвата в стопанствата и градините си – земеделски производители и фирми, частни лица, за лични стопанства,…

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ №578 ОТ 11.08.2022Г. ПОСТАНОВЕНО ПО АДМ. ДЕЛО №416/2022Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО

   Днес, 31.08.22г. Общински съвет - Свиленград оповестява, че с Решение №578/11.08.22г. постановено по Адм. дело №416/2022г. по описа на Административен съд - Хасково се отменя по протест на прокурор в ОП - Хасково т.1.6 и съответните й подточки от Приложение №2.3 към Наредба №10 за определянето и администрирането на…

Съобщение за ползвателите на лозя – общинска собственост, в землището на гр. Свиленград

Община Свиленград съобщава на всички ползватели на лозя – общинска собственост, находящи се в землището на гр. Свиленград, че в двумесечен срок, считано от 01.09.2022 г. следва да подадат заявление до Кмета на община Свиленград за наемане на ползвания поземлен имот. Процедурата по предоставяне под наем на съответните имоти ще…

Съобщение за започнало административно производство за установяване на владение на безстопанствен недвижим имот на територията на община Свиленград

  Общинска администрация – Свиленград публикува настоящото съобщение на основание чл.66 от АДМИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /АПК/, с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за издаване на заповед за установяване на владение на безстопанствено имущество на територията на Община Свиленград, представляващо сграда – метална конструкция – павилион…

Съобщение за публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

              Съобщение за публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд .         Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 17.08.2022…

Приемат се заявления за участие в традиционния есенен панаир, който ще се проведе от 12.09.2022 г. до 18.09.2022 г.

Общинска администрация Свиленград обявява, че Традиционният есенен панаир ще се проведе от 12.09.2022 г. до 18.09.2022 г. Всички заинтересовани лица и търговци може да подават заявления по образец /качени в сайта на Общината - https://www.svilengrad.bg/bg/dokumenti-i-formulyari/zayavlenie-za-uchastie-v-esenen-panair / в деловодството на Община Свиленград до 31.08.2022 г. или да ги изпратят на e-mail: [email protected]

Заповед на РЗИ- Хасково за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Хасково от 22.07.2022 г. до 20.08.2022 г.

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на здравеопазването Регионална здравна инспекция - Хасково З А П О В Е Д На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет…

https://www.livechatalternative.com/