Съобщения

От 1 февруари 2023 г. влизат в сила промени в издаването и компенсирането на карти за пътуване на ученици и пенсионери по основните градски линии и междуселищния автомобилен транспорт

  От 1 февруари 2023 г. влизат в сила промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози…

Информация за проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци"

По проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци", Договор № BG16M1OP002-2.009-0076, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., приключи изпълнението по Договор „Доставка, монтаж и внедряване на система за претегляне на генерирания битов отпадък и система за интелигентно сметосъбиране”. В проекта са обособени пилотни…

Първомартенски конкурс за празнична украса на градска среда обявиха общината и МКБППМН

  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД и МКБППМН   ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА ЧАСТ ОТ ГРАДСКАТА СРЕДА „БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА...!” Първи март е един от най-любимите празници на малки и големи. С него ние поставяме символичното начало на новата стопанска година, пролетта и прераждането на природата. На този ден…

Регламент за провеждане на традиционния турнир по футбол на малки вратички за купа “Трети март” 2023 г.

Регламент за провеждане на традиционния турнир по футбол на малки вратички за купа “Трети март” 2023 г. І. Организатор: Общинска администрация – Свиленград. ІІ. Място на провеждане: Спортна площадка в кв. “Изгрев” ІІІ. Участници: Право на участие имат непрофесионални отбори от местни фирми, предприятия, учреждения и организации. Максималният брой на…

До 1 март се приемат творби за Националния поетичен конкурс "Жената - любима и майка"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” ГР. СВИЛЕНГРАД СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОРГАНИЗИРАТ ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” СВИЛЕНГРАД, 2023 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: 1. Tема " Жената - любима и майка” 2. Условия за участие 2.1 В конкурса могат да участват творци, които не…

Съобщение за прием на заявления за саниране на многофамилни жилищни сгради

Община Свиленград информира всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците, че е обявен прием по процедура BG – RRP - 4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ…

Съобщение за решение на комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилище граждани

  Община Свиленград съобщава, че на основание чл.12 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и във връзка с Утвърден Протокол от 11.01.2023г. на комисия за картотекиране на нуждаещи се от жилище граждани е извършена служебна проверка на лицата от Списъка за настаняване…

До 31 януари 2023 г. е срокът за подаване на годишна декларация за облагане с туристически данък

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград напомня, че съгласно чл.61, ал.5 от Закона за местните данъци и такси лицата (физически и юридически), предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 31 януари 2023 г. за облагане с туристически данък за предходната 2022 г.

https://www.livechatalternative.com/