Съобщения

ОбА - Свиленград обявява свободно работно място за младши експерт „Проекти и програми”

Общинска администрация - Свиленград обявява свободно работно място за: Длъжността Младши експерт „Проекти и програми” в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” Минимални изисквания за длъжността: Образование: Висше- бакалавър Владеене на английски език или друг чужд език е предимство Кратко описание на длъжността: Събиране на информация за външно финансиране…

Изменение на разписанието за движение на градска автобусна линия Свиленград - кв.”Капитан Петко войвода” във връзка с изменение на графика за движение на влакове в сила от 00:00 часа на 09.12.2023 г.

Във връзка с изменение на графика за движение на влакове в сила от 00:00 часа на 09.12.2023 г. ще се измени разписанието за движение на градска автобусна линия Свиленград - кв.”Капитан Петко войвода”, както следва: Часове на тръгване от Свиленград - кв.”Капитан Петко войвода”(ЖП Гара) Начална спирка - до Болницата…

Поради ремонт се затварят за движение на МПС три улици в село Капитан Андреево

Във връзка с втори етап рехабилитация на улици в село Капитан Андреево - ул. „Вела Пеева”, ул. „Комунига” и ул „Люлин”, от пресечката и с ул. "М. Козлов" до ул. "Вела Пеева", от 7 декември 2023 г. се въвежда временна организация на движението със забрана за движение на МПС в работните участъци. 

Съобщение за частично затваряне на пл. "14 март" за паркиране на МПС във връзка с организацията на коледния базар

Във връзка с организацията на традиционния коледен базар в Свиленград, който тази година ще е разположен на площад „14 март”, се затваря за движение и паркиране на МПС част от площада. След монтиране на търговските къщички ще бъде свободен за паркиране участъкът до уличното платно.

Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели

Във връзка с получено Искане с рег.индекс ВЖМ-251/17.11.2023г. от Окръжен съд – Хасково за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград, Временната комисия по чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА за изготвяне на предложения за съдебни…

Прессъобщение за заключителна пресконференция по проект „Хабитат „Сакар“

На 17.11.2023 г. от 14:30 ч. в конферентната зала на хотел „Свилена“ - гр. Свиленград ще се проведе пресконференция за приключване на изпълнението на проект„Хабитат „Сакар“. Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“- като бенефициент по Договор BG16M1OP002-3.028- 0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна…

Съобщение за публикуван проект , в едно с мотиви на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 15.11.2023г. на интернет - страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен…

До 29 декември се удължава срокът за прием на документи за отпускане на стипендии на студенти по медицина

  Община Свиленград удължава до 29 декември 2023 г. срока за прием на документи за отпускане на стипендии на студенти от общината, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”. Кандидатите подават до Кмета на община Свиленград заявление-декларация по утвърден образец (Приложение №2 към Правилника - прикачен файл към…

https://www.livechatalternative.com/