Съобщения

Авиохимическо третиране срещу комари по поречието на Марица ще се проведе в периода от 9 до 20 юли

В период от 09.07.2022 г. до 20.07.2022 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до река Марица и на отстояние от населените места 2 км. Подлежащите на третиране терени…

От 12.07.2022 г. влиза в сила ново разписание за движение на градските автобусни линии по направление Свиленград  -  кв.”Кап.Петко войвода”

От 12.07.2022г. е променено и влиза в сила разписанието за движение на градските автобусни линии от общинската транспортна мрежа по направление Свиленград  -  кв.”Кап.Петко войвода”, както следва:   Час на тръгване от Свиленград Час на тръгване от ЖП-гара 04:00 05:30 06:10 06:35 07:00 07:20 07:40 08:20 09:30 09:55 11:00 11:30…

До 30 юни 2022 г. е срокът за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 30 юни 2022 г. /четвъртък/ е последният срок за плащане на първа вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства. След тази дата се начислява…

До 15 юни е срокът за подаване на заявления за предоставяне на дърва за огрев на местни жители

  Желаещите да получат дърва за огрев, допълнително предоставени от ДГС – Свиленград за нуждите на местното население, трябва да подадат заявление по образец до 15 юни 2022 г., сряда, в Центъра за административно  обслужване на граждани в Общинска администрация - Свиленград, етаж 1.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за провеждане на срещи с горски и земеделски стопани по дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Сакар“

В периода от 05.06.2022 г. до 11.06.2022 г. в селата Студена, Мустрак, Мезек, Момково, Капитан Андреево, Димитровче и други населени места на територията на МИГ „Свиленград ареал“ ще бъдат проведени срещи с горски и земеделски стопани с цел информиране и дискутиране на необходимостта и възможностите за опазване на биотопните дървета.…

Втора обява за набиране на проектни предложения за финансово подпомагане на младежки дейности в общината

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград ОБЯВЯВА стартиране на ВТОРА процедура за набиране на проектни предложения Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията и…

Обработка на зелените площи срещу комари и кърлежи ще се проведе в периода от 6 до 17 юни

  В периода от 06.06.2022 г. до 17.06.2022 г. от 21.00 до 05.00 часа ще се проведе дезинсекция и дезакаризация срещу комари, кърлежи и бълхи на зелените площи на територията на Община Свиленград. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация  ще се извършат като абонаментни услуги и за детските градини, туристическите, спортните и социални общински обекти.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

  На 10.06.2022 г. от 14.00 часа в Малката зала на Общинска администрация - Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет - Свиленград организира публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Свиленград за 2021 г. при следния дневен ред: Представяне…

С АВИАЦИОННА ТЕХНИКА ЩЕ СЕ ПРЪСКА СРЕЩУ КОМАРИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА МАРИЦА

  В период от 18.05.2022 г. до 24.05.2022 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна…

https://www.livechatalternative.com/