Съобщения

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В СВИЛЕНГРАД

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ГРАД СВИЛЕНГРАД №BG16FFPR003-2.001-0152 „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА В ЮЦР В ПЕРИФЕРНИ ОБЩИНИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ХАСКОВО-ХАРМАНЛИ-СВИЛЕНГРАД ЗА ПРЕХОД КЪМ ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНИ, КЛИМАТИЧНО УСТОЙЧИВИ И СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАЩИ ГРАДОВЕ“   Публични консултации с широката общественост на община Свиленград за преминалата административно съответствие и допустимост…

Обява за прием на документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция за 2024 г.

КОМИСИЯ, назначена със Заповед № 2015/03.10.2023 год. на Зам.-кмета на Община Свиленград, упълномощена със Заповед №1951/21.09.2023 г. на Кмета на Община Свиленград, в изпълнение на изискването на чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет…

АНКЕТА относно организацията на паркиране в централна градска част на Свиленград

Изтеглете, попълнете и изпратете на имейл [email protected]   ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД АНКЕТА относно организацията на паркиране в централна градска част на Свиленград               Име и фамилия: ....................................................................................................................... Удовлетворява ли Ви организацията на паркиране в централната градска част на Свиленград в настоящия момент? Ако смятате, че…

Съобщение относно подаване на документи за съдебни заседатели

          Временната комисия по чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград, при ОбС - Свиленград, определена с Решение № 1317/28.06.2023г., в изпълнение на т.3 от Решение…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 2023-2027 Г.

          Община Свиленград  уведомява гражданите и заинтересованите страни, че на 05.02.2024г., на интернет страницата на Общинска администрация - Свиленград, в раздел „Общински съвет“, подраздел "Стратегии, планове и програми" е публикуван за обществено обсъждане проект  на „Програма за опазване на околната среда на община Свиленград 2023-2027г. "    …

Съобщение за желаещите да закупят дърва за огрев

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителния сезон 2024/2025 г., че могат да подадат заявление за закупуване в срок до 31 март 2024 г. в Центъра за административно обслужване на гражданите, находящ се на първия етаж в сградата на ОбА-Свиленград. Заявлението за закупуване е обявено…

Временни противоепидемични мерки са въведени със заповед на директора на РЗИ - Хасково от 1 до 5 февруари

Временни противоепидемични мерки са въведени със заповед на директора на РЗИ - Хасково на територията на област Хасково срещу разпространението на грип и ОРЗ, считано от 01.02.2024 г. до 05.02.2024 г. включително, както следва: Преустановяват се плановите консултации на здравите бременни жени и деца. Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителни…

Съобщение за индекс на инфлация за 2023 г. относно договорите с общината

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с отчетен индекс на инфлация за периода януари-декември 2023 г. в размер на 4.7%, всички действащи договори за наем, право на ползване, аренда на общински имоти и концесии, сключени преди 01.10.2023 г. с община Свиленград, ще се анексират с 4.7%, считано от 01.01.2024…

ДО 31 ЯНУАРИ Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

  Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград напомня, че съгласно чл.61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси лицата (физически и юридически), предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 31 януари 2024 г. за облагане с туристически данък за предходната 2023 г.

https://www.livechatalternative.com/