Съобщения

Съобщение за тестване на системата за предупреждение на населението BG-ALERT

МВР съобщава, че на 23 ноември на територията на област Хасково ще бъде тествана системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. На 29 ноември ще бъде проведен национален тест в цялата страна. В продължение на половин час от 12:00 до 12:30 ч. ще бъде излъчвано…

31 октомври е последният срок за плащане на втора вноска на местните данъци

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 31 октомври 2023 г. /вторник/ е последния срок за плащане на втора вноска на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства и последна вноска за…

Обява за прием на заявления-декларации за отпускане на стипендии на студенти в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”

  Съгласно новоприет Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от общината, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”, община Свиленград обявява прием на документи със следните изисквания: Кандидатите за отпускане на стипендия подават до Кмета на община Свиленград заявление-декларация по утвърден образец (Приложение…

Затваря се за движение на МПС част от ул. "Васил Левски" поради извършване на рехабилитация

Поради извършване на рехабилитация се затваря за движение на МПС ул. „Васил Левски” в участъка от ул. „Ген. Скобелев” до ул. „Сан Стефано” за периода от 17 октомври до 15 декември 2023 г.

Покана до обществеността за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, и предложение за Националната карта на социалните услуги

  В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги Агенцията за социално подпомагане изготви Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги. В тази връзка и съгласно чл. 48,…

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и Предложение за Национална карта на социалните услуги

Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.…

Съобщение за отдаване под наем на атрактивни общински имоти в центъра на Свиленград

  Община Свиленград уведомява гражданите, че със Заповед №1893/12.09.2023г. на Кмета на Община Свиленград е насрочен публичен търг за отдаване под наем на всички свободни помещения (магазини), находящи се в гр.Свиленград, бул.”България” 123 (до сладкарница „Парапина”). Съгласно цитираната заповед е насрочен повторен търг на 12.10.2023 г. Информация за публичния търг…

Нови изисквания при осъществяване на бюджетните плащания в сила от 01.10.2023 г., приложени образци на документите

  С указание на Министерство на финансите се регламентират образците на „Платежно нареждане за плащане от/ към бюджета“ и на „Вносна бележка /платежно нареждане за наличен паричен превод/за плащане към бюджета. Една от основните промени в платежните документи от/към бюджета, касаещи плащането на местни данъци и такси, е свързана с…

Съобщение до собствениците на имоти в района на Речните лозя във връзка с довършване на ВиК мрежата

Започва изпълнение на втория етап от изграждането на водопроводна и канализационна мрежа съгласно разработен инвестиционен проект в кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград, в района на местност Речните лозя. В тази връзка община Свиленград призовава за съдействие от страна на собствениците и ползвателите на имотите да освободят терена…

https://www.livechatalternative.com/