Съобщения

Заповед на кмета на общината за спазване на обществения ред през Коледните и Новогодишни празници

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД З А П О В Е Д № 2514 Свиленград, 15.12.2022 г. На основание чл. 44, ал.1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за обществения ред в Община Свиленград и във връзка с Коледните и Новогодишни празници, ЗАПОВЯДВАМ:…

Съобщение за ремонт на светофара на кръстовището на ул. „23 септември” и ул. „Страшимир Дочков”

Поради обновяване с LED светлини светофарната уредба на кръстовището на ул. „23 септември” и ул. „Страшимир Дочков” (кв. „Простор”) няма да работи на 14.12.2022 г. (сряда) от 10.00 ч. до 17.00 ч. В този период е необходимо движението на МПС и пешеходци да става с повишено внимание.

Община Свиленград предлага експертна помощ за подготовката на документи във връзка с предстоящото стартиране на процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I

  Община Свиленград се обръща към Председателите на Сдруженията на собствениците да предоставят за преглед или съгласуване от експертите на общината договорите, които предстои да бъдат сключени между Сдруженията на собствениците и фирмите изпълнители за изготвяне на необходимите за кандидатстване документи: Обследване за енергийна ефективност, придружено от Сертификат за енергийни…

Проект на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.

Съобщение за публикуван Проект на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г. Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 6д, ал. 2 от Закон за защита при бедствия е изготвен и публикуван на 07.12.2022 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел…

Затворени за движение на МПС участъци от ул. "Бенковски" и ул. "Крайречна" поради подмяна на водопроводна мрежа

Във връзка с подмяна на водопроводна мрежа в Свиленград на част от ул. „Бенковски” и на част от ул. „Крайречна” от 5.12.2022 г. ще бъдат затворени за движение на МПС участъците от ул. „Бурденис” до ул. „Крайречна” и от стария мост до тенис кортовете в парк „Младежки”.

Община Свиленград уведомява всички собственици на имоти в  кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград

Община Свиленград уведомява всички собственици на имоти в  кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград /м.Речните лозя/, че започва изграждането на водопроводна и канализационна мрежа, съгласно разработен проект. Първите интервенции ще се извършват по продължението на  улиците: ул.Максим Горки и ул. Христо Шишманов и пресечната на…

РЕГЛАМЕНТ НА ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” 2023

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” ГР. СВИЛЕНГРАД СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОРГАНИЗИРАТ ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” СВИЛЕНГРАД, 2023 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА: 1. Tема " Жената - любима и майка” 2. Условия за участие 2.1 В конкурса могат да участват творци, които не…

Прессъобщение за междинна пресконференция по проект „Хабитат „Сакар“

  На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в конферентната зала на хотел „Свилена“ -гр. Свиленград ще се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат „Сакар“. Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор BG16M1OP002-3.028- 0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА…

Общински конкурс "Вълшебна коледа" - регламент

  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОРГАНИЗИРА КОНКУРС „ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА”, 2022 РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛ Да се стимулира развитието на младежкото творчество и въображение, да се даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и младежите. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение на децата към българските традиции и обичаи. Да се придаде повече празнично, коледно…

Съобщение за удължаване на графика за разделно събиране и извозване на отпадъка от жълтите кофи

Община Свиленград уведомява гражданите, че във връзка с техническа повреда на камион за разделно събиране на отпадъци, собственост на “Екопак”АД, графикът за събиране и извозване на жълтите кофи от 07 до 10.11.2022 г. няма да бъде спазен. Поради тази причина графикът ще бъде удължен до 14 ноември, включително. През този…

https://www.livechatalternative.com/