Съобщения

Затваря се за движение на МПС част от ул. "Васил Левски" поради извършване на рехабилитация

Поради извършване на рехабилитация се затваря за движение на МПС ул. „Васил Левски” в участъка от ул. „Ген. Скобелев” до ул. „Сан Стефано” за периода от 17 октомври до 15 декември 2023 г.

Покана до обществеността за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, и предложение за Националната карта на социалните услуги

  В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги Агенцията за социално подпомагане изготви Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги. В тази връзка и съгласно чл. 48,…

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и Предложение за Национална карта на социалните услуги

Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.…

Съобщение за отдаване под наем на атрактивни общински имоти в центъра на Свиленград

  Община Свиленград уведомява гражданите, че със Заповед №1893/12.09.2023г. на Кмета на Община Свиленград е насрочен публичен търг за отдаване под наем на всички свободни помещения (магазини), находящи се в гр.Свиленград, бул.”България” 123 (до сладкарница „Парапина”). Съгласно цитираната заповед е насрочен повторен търг на 12.10.2023 г. Информация за публичния търг…

Нови изисквания при осъществяване на бюджетните плащания в сила от 01.10.2023 г., приложени образци на документите

  С указание на Министерство на финансите се регламентират образците на „Платежно нареждане за плащане от/ към бюджета“ и на „Вносна бележка /платежно нареждане за наличен паричен превод/за плащане към бюджета. Една от основните промени в платежните документи от/към бюджета, касаещи плащането на местни данъци и такси, е свързана с…

Съобщение до собствениците на имоти в района на Речните лозя във връзка с довършване на ВиК мрежата

Започва изпълнение на втория етап от изграждането на водопроводна и канализационна мрежа съгласно разработен инвестиционен проект в кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград, в района на местност Речните лозя. В тази връзка община Свиленград призовава за съдействие от страна на собствениците и ползвателите на имотите да освободят терена…

Съобщение във връзка с указание на Министерство на финансите за промени в бюджетните разплащания

Във връзка с ново указание на Министерство на финансите за промени в бюджетните разплащания – писмо ДДС №03/03.05.2023г., Ви уведомяваме, че на 29.09.2023 г. след 14.00 часа в Общинска администрация - Свиленград няма да се приемат плащания на касите на Информационен център и на Местни данъци и такси, както и…

Решение на конкурсната комисия по конкурсна процедура за длъжността Старши експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост, сделки”

Р Е Ш Е Н И Е /съгласно Протокол №3 от 12.09.2023г./ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД№1807 от 28.08.2023г. на Кмета на община Свиленград Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура за длъжността Старши експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост, сделки” в Дирекция “Общинска собственост и екология”…

Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурс за държавен служител в Дирекция "Общинска собственост и екология" в Община Свиленград

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ ”РЕГИСТРИРАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю. Коефициенти по чл. 34 ал. 5 от…

https://www.livechatalternative.com/