Съобщения

Пръскане срещу комари, кърлежи и бълхи на зелените площи в общината

В периода от 05.05.2017 г. до 15.05.2017 г., от 21.00 до 05.00 часа ще се провежда дезинсекция и дезакаризация срещу комари, кърлежи и бълхи на зелените площи на територията на Община Свиленград – в град Свиленград и селата Капитан Андреево, Генералово и в Мезек – в района на историческите обекти.

Публикуван е за становища Проект на „ПРОГРАМА за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население 2017– 2019”.

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 28.04.2017 на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „АКТУАЛНО”..следният..проект: “Проект на ПРОГРАМА за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното..население..2017–2019”. Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по проекта…

Поради полагане на маркировка се затваря площад "14 март" на 8 май

Община Свиленград уведомява всички водачи на МПС, че на 08.05.2017г. от 07:00 часа до 24:00 часа поради полагане на хоризонталната маркировка на площад „14 март” от Община Свиленград се ограничава достъпът и не се разрешават престоят и паркирането на МПС в района.

Обявление за конкурс за длъжност Юрисконсулт, Отдел „Устройство на територията”

О Б Я В А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302 На основание чл.14 от НПКДС, във връзка с чл.10а от ЗДСл и Заповед №602/21.04.2017г. на Кмета на Община Свиленград ОБЯВЯВА КОНКУРС : 1. Конкурсът се обявява за длъжност – ЮРИСКОНСУЛТ, Отдел „Устройство на територията”, Дирекция „общинска собственост…

Представяне на Капка Касабова и книгата й "Граница" в Свиленград на 29 април в музея

Исторически музей – Свиленград и Издателска къща “Жанет 45” представят Капка Касабова и книгата й "Граница" в Свиленград на 29 април, събота, от 11.00 ч. в залата на музея. Преводът е на Невена Дишлиева-Кръстева, оформлението - на Люба Халева. След София, Пловдив, Стара Загора и Бургас и свиленградчани могат да…

До 2 май местните данъци се плащат с 5% отстъпка

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че 02.05.2017 г. е последен срок за заплащане с 5% отстъпка на цялата сума за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Ново ръководство в помощ на фермерите представя БДЗП на информационна среща на 11 април в ОбА-Свиленград

Българското дружество за защита на птиците(БДЗП) организира информационни срещи и посещения на примерни пасища за земеделските стопани от района на Сакар.Целта на информационните мероприятия е да се представи „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“. Ръководството…

Обява за работа към Община Свиленград - четири свободни позиции

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: І. Уредник в Исторически музей - Свиленград 1.Изисквания за заемане на длъжността: 1.1.Образование: Висше; степен - Бакалавър/Магистър; 1.2.Специалност - археология, история, етнография или музеология 1.3.Компютърна грамотност 1.4.Професионален опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство. 1.5.Владеенето на чужд език е предимство. 2.Кратко…

Регламент на Втори национален фолклорен фестивал на любителските клубове по танци "Веселяшки хоровод"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И КЛУБ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ „ВЕСЕЛЯЦИ” - СВИЛЕНГРАД ОРГАНИЗИРАТ ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ КЛУБОВЕ ПО ТАНЦИ „ВЕСЕЛЯШКИ ХОРОВОД” 22.04.2017 г. РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛ: Популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор. І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: • Във фестивала могат да участват всички клубове и формации от страната,…

Великденски фотоконкурс "Пролет, младост, красота" - регламент

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ О Р Г А Н И З И Р А Т ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ПРОЛЕТ, МЛАДОСТ, КРАСОТА” Конкурсът се обявява във връзка с предстоящите Великденски празници в Община Свиленград РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРСА 1. Цел: Настоящият фотоконкурс…

https://www.livechatalternative.com/