Съобщения

До 2 май местните данъци се плащат с 5% отстъпка

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че 02.05.2017 г. е последен срок за заплащане с 5% отстъпка на цялата сума за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Ново ръководство в помощ на фермерите представя БДЗП на информационна среща на 11 април в ОбА-Свиленград

Българското дружество за защита на птиците(БДЗП) организира информационни срещи и посещения на примерни пасища за земеделските стопани от района на Сакар.Целта на информационните мероприятия е да се представи „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“. Ръководството…

Обява за работа към Община Свиленград - четири свободни позиции

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: І. Уредник в Исторически музей - Свиленград 1.Изисквания за заемане на длъжността: 1.1.Образование: Висше; степен - Бакалавър/Магистър; 1.2.Специалност - археология, история, етнография или музеология 1.3.Компютърна грамотност 1.4.Професионален опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство. 1.5.Владеенето на чужд език е предимство. 2.Кратко…

Регламент на Втори национален фолклорен фестивал на любителските клубове по танци "Веселяшки хоровод"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И КЛУБ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ „ВЕСЕЛЯЦИ” - СВИЛЕНГРАД ОРГАНИЗИРАТ ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ КЛУБОВЕ ПО ТАНЦИ „ВЕСЕЛЯШКИ ХОРОВОД” 22.04.2017 г. РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛ: Популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор. І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: • Във фестивала могат да участват всички клубове и формации от страната,…

Великденски фотоконкурс "Пролет, младост, красота" - регламент

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ О Р Г А Н И З И Р А Т ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „ПРОЛЕТ, МЛАДОСТ, КРАСОТА” Конкурсът се обявява във връзка с предстоящите Великденски празници в Община Свиленград РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРСА 1. Цел: Настоящият фотоконкурс…

За Деня на Тракия

В чест на Деня на Тракия – 26 март, ще се проведе церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите в щурма и превземането на Одринската крепост през 1913 г. Събитието е насрочено за 11 часа в Градския парк. На 29 март, от 17 часа в Историческия…

Съобщение за регистрирани Сдружения на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Във връзка с последните изисквания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) и разчетения финансов ресурс по програмата Ви информираме, че ще бъдат разглеждани заявленията за интерес на Сдружения на собственици, подадени до 31.12.2016 г. За момента се преустановява приемът на нови заявления.

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВИ ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТНОСНО: „Избор на финансова институция за предоставяне на банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг на община Свиленград”, а именно емисия на общински ценни книжа. Облигационният заем е приет с Решение №663/29.04.2010г., Решение №699/27.05.2010г. и Решение №728/29.07.2010г. на Общински…

Общоградско поклонение в памет на Апостола

Общоградско поклонение с поднасяне на венци и цветя по повод 144 години от обесването на Васил Левски ще се състои на 19.02.2017 г., от 11:30 часа на паметника на Апостола на ул. "Васил Левски".

Започна плащането на местните данъци и такси за 2017 г.

Община Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че започна плащането на местните данъци и такси за 2017 г. Задълженията могат да се платят на каса в Общинска администрация - Свиленград, пощенските станции на Български пощи ЕАД, каси на Изипей АД, офиси на Банка Пиреос или с банков превод.

https://www.livechatalternative.com/