Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Съобщение за пръскане на зелени площи срещу кърлежи и комари

На 14.05.2012 г. от 20.00 часа ще се проведе нощно третиране на зелените площи срещу кърлежи, комари, ларви на комари и бълхи в гр.Свиленград, в с.Кап.Андреево и в с.Генералово. В срок от 24 часа след третирането се забранява влизането в обработените зелени площи, за което ще има поставени обозначителни табели…

СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ”

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1870” ОРГАНИЗИРАТ СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” 07.06.2012 г. - 10.06.2012 г. Фестивалът се провежда под патронажа на Кмета на Община Свиленград инж. Георги Манолов РЕГЛАМЕНТ Международният фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” ще се проведе от 07.06.2012…

СЪОБЩЕНИЕ за обявена обществена поръчка с предмет "Доставка на оборудване за противопожарни депа на територията на община Свиленград”

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП, С ПРЕДМЕТ: "Доставка на оборудване за противопожарни депа на територията на община Свиленград” по проект 26/226/00257/17.10.2011г. „Залесяване на опожарени горски територии и направа на минерализовани ивици на територията на община Свиленград” финансиран от…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

На 19 април 2012 г. /четвъртък/, Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща в Община Свиленград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. Срещата е насочена към представителите на малките и средни предприятия в община Свиленград, с…

Извънреден градски автобус до Гробищния парк за Велика събота

За улеснение на гражданите във връзка с предстоящите Великденски празници превозвачът „Бойдеви” ООД осигурява извънреден автобус до Гробищния парк в събота, 14 април, който ще се движи по редовната градска линия по следното разписание: 08.20 ч. и 09.45 ч.– тръгване от кв. Гебран, преминаване по редовната линия, пристигане до Гробищния…

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА На заинтересованите лица и общественост, че има издадено Решение №18 – ПР/2012 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

Представяне на книгата "Охрана на българската държавна граница"

Представяне на книгата "Охрана на българската държавна граница" ще се състои на 30 март, петък, от 16.30 часа, в Малката зала на Общинска администрация - Свиленград. Историческият труд проследява защитата и опазването на границата на България в различни времеви периоди още от създаването й като държава. Книгата е написана от…

Пресконференция за стартиране на проекта за модернизация на МБАЛ-Свиленград

На 20.03.2012 г.,вторник, от 10.00 ч., в малката зала на Общинска администрация - Свиленград ще се проведе пресконференция за стартиране на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД“.

Публично обсъждане на Концепция за развитие на регионалния туристически продукт

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Концепция за развитие на регионалния туристически продукт в общините Свиленград, Тополовград и Гълъбово На 09.03.2012 г. /петък/, 11:00 часа в Малка зала на ОбА - Свиленград ще се проведе публично обсъждане на Концепция за развитие на регионалния туристически…

Започва плащането на имуществените данъци и ТБО

От 1 март 2012 г. започва плащането на имуществените данъци и такса битови отпадъци в ОбА- Свиленград, Дирекция „Местни данъци и такси”. Данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и такса битови отпадъци за настоящата година могат да се изплатят на две равни вноски в срок от 1 март…