Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Съобщение

Общинска администрация - Свиленград на основание чл.20,ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми съобщава за откриването на процедура за провеждане на консултации по изготвените Доклад за екологична оценка и Доклад за оценка на степента на въздействие върху застрашените зони „САКАР”/BG0000212/…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за общоградско есенно почистване

Общинска администрация – Свиленград организира общоградско есенно почистване, което ще се проведе на 09.10.2011г., неделя. Събраните отпадъци трябва да бъдат изнесени до 10.00 часа на 9 октомври, когато ще започне придвижването на сметоизвозващите коли. Почистването не касае изхвърляне на строителни отпадъци. Приканваме в инициативата да се включат всички жители на…

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СВИЛЕНГРАД - 5 октомври

29.09 – 08.10 Общинска библиотека Изложба по повод 90 години от смъртта на Иван Вазов 30.09.2011 г., ОИМ Откриване на изложба „Споделена Тракия” 18:00 ч. 1 октомври 2011 (събота) 10:00 ч. Шахматен клуб Турнир по шахмат за купа „5 октомври” 11:00 ч. Тенискортове Турнир по тенис на корт за купа…

Световен ден на туризма

От 1980 г. Световната организация по туризъм отбелязва Световния ден на туризма на 27 септември, с цел да се насърчава усещането на международната общност за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната и икономическата сфера на обществения живот. Затова ОИМ Свиленград организира на 27 септември от…

Дневен ред на 54-то редовно заседание на ОбС

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1 от ПОДОбСНКВОбА СВИКВАМ Общински съвет- Свиленград на Петдесет и четвърто редовно заседание, което ще се проведе на 20.09.2011 год./вторник/ от 10,00 часа в заседателна зала на първи етаж на ОбА- Свиленград при следния, ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на решение след…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от ОИК

Общинска избирателна комисия – Свиленград , съобщава на всички регистрирани партии, коалиции, инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове, че на 21 септември от 17. 30 часа в Общинска администрация – Свиленград, в заседателната зала на етаж ІІ , където зааседава ОИК ще се тегли жребия…

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Благоустрояване и озеленяване на зелен…

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация-Свиленград уведомява гражданите на град Свиленград, че избирателните списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и избори за общински съветници и кметове в Република България на 23 октомври 2011г. са обявени, както следва: Между сградата на общинска администрация и нотариуса- секция с №1 Общински пазар-магазина срещу Универсален…

Дневен ред на заседание на Общински съвет – Свиленград

Петдесет и трето извънредно заседание на Общински съвет – Свиленград ще се проведе на 07.09.2011 год./сряда/ от 10,00 часа в голямата заседателна зала на първи етаж на ОбА - Свиленград при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на решение по ДЗ №243/30.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград,…

Честване на Съединението на България

В чест на Съединението на България на 6 септември от 18.00 ч. ще се проведе тържествена церемония с поднасяне на цветя и венци на паметника на героите от войните на площад „Свилена”.