Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ

23.02.2012 – 03.03.2012 г. Спортна площадка „Изгрев” Общински турнир по футбол на малки вратички за купа „3 март” Награждаване – 03.03.2012 г., 13:30 ч. 01.03.2012 г. Общински исторически музей, 13:30 ч. Откриване на изложба, посветена на Руско-турската война 1877-1878 г. и първото освобождение на Свиленград 03.03.2012 г. Шахматен клуб, 10:00…

Община Свиленград и Съюзът на българските писатели съобщават

Церемонията по награждаването на лауреатите от Седмия национален поетичен конкурс “Жената - любима и майка” ще се състои на 16 март 2012 г. от 16:30 часа, в шато “Катаржина Естейт” - с. Мезек. Община Свиленград осигурява автобус за превоз на граждани и участници в награждаването до шато „Катаржина Естейт” с…

Разрешено е ползването на водата за питейно-битови цели

След получаване на двукратни последователни резултати, съответстващи на изискванията за качеството на водата, ВиК-Хасково уведомява, че е годна за питейно-битови цели в гр. Свиленград, кв. Гебран, с.Капитан Андреево, с.Генералово, с.Сива река, с.Пъстрогор и с.Момково. ВиК операторът препоръчва водата да се използва за санитарно– хигиенни нужди в с.Левка, с.Чернодъб, с.Райкова могила,…

Забрана за ползване на водопроводната вода за пиене

Общинска администрация – Свиленград и Регионална здравна инспекция – Свиленград съобщават на жителите на общината, че за избягване на риска от здравословни проблеми се забранява ползването на водата от централната водопроводна мрежа за пиене и пряка консумация в храни и напитки. Гражданите да използват бутилирана минерална или трапезна вода. Препоръчва…

Въвежда се график за водоснабдяването в Община Свиленград за днес - 7 февруари

В селата: Момково, Младиново, Костур, Левка, Димитровче, Райкова могила, Мустрак, Чернодъб, Щит, Пашово, Михалич, Сладун, Капитан Андреево и Генералово се спира водата по 1 час сутрин от 8.00 до 9.00 ч. и следобед от 15.00 до 16.00 ч. В Свиленград се спира водата от 10.00 ч. до 14.00 ч. в…

Съобщение за обявено бедствено положение в Община Свиленград

Общинска администрация – Свиленград съобщава на жителите на Свиленград и селата, че със заповед на кмета е обявено бедствено положение в общината. В резултат на тежката метеорологична обстановка, обилните валежи и преливащи язовири по течението на река Марица, нивото на реката се е повишило с над 3 метра. В сутрешните…

Проектосписък за настаняване в общинско жилище

Община Свиленград съобщава, че на основание чл.14 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, е изготвен Проектосписък за настаняване в общинско жилище въз основа на определената към 31.12.2011 г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград. Проектосписъкът ще бъде изложен на информационното…

Конкурс за директор на дирекция "Хуманитарни дeйности"

О Б Я В А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302 На основание чл.14 от НПКДС, във връзка с чл.10а от ЗДСл и Заповед №110/21.01.2012г. на Кмета на Община Свиленград ОБЯВЯВА КОНКУРС : 1.Конкурсът се обявява за длъжност – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” при Общинска администрация –…

Публично обсъждане на отчета за 2011 г. и проектобюджета за 2012 г.

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание Закона за общинските бюджети /чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4/ О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ЗА 2011 г. И ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2012 г. И ПРОЕКТА НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА…