Съобщения

Покана до обществеността за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, и предложение за Националната карта на социалните услуги

  В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги Агенцията за социално подпомагане изготви Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги. В тази връзка и съгласно чл. 48,…

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и Предложение за Национална карта на социалните услуги

Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.…

Съобщение за отдаване под наем на атрактивни общински имоти в центъра на Свиленград

  Община Свиленград уведомява гражданите, че със Заповед №1893/12.09.2023г. на Кмета на Община Свиленград е насрочен публичен търг за отдаване под наем на всички свободни помещения (магазини), находящи се в гр.Свиленград, бул.”България” 123 (до сладкарница „Парапина”). Съгласно цитираната заповед е насрочен повторен търг на 12.10.2023 г. Информация за публичния търг…

Нови изисквания при осъществяване на бюджетните плащания в сила от 01.10.2023 г., приложени образци на документите

  С указание на Министерство на финансите се регламентират образците на „Платежно нареждане за плащане от/ към бюджета“ и на „Вносна бележка /платежно нареждане за наличен паричен превод/за плащане към бюджета. Една от основните промени в платежните документи от/към бюджета, касаещи плащането на местни данъци и такси, е свързана с…

Съобщение до собствениците на имоти в района на Речните лозя във връзка с довършване на ВиК мрежата

Започва изпълнение на втория етап от изграждането на водопроводна и канализационна мрежа съгласно разработен инвестиционен проект в кв.325, кв.326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр.Свиленград, в района на местност Речните лозя. В тази връзка община Свиленград призовава за съдействие от страна на собствениците и ползвателите на имотите да освободят терена…

Съобщение във връзка с указание на Министерство на финансите за промени в бюджетните разплащания

Във връзка с ново указание на Министерство на финансите за промени в бюджетните разплащания – писмо ДДС №03/03.05.2023г., Ви уведомяваме, че на 29.09.2023 г. след 14.00 часа в Общинска администрация - Свиленград няма да се приемат плащания на касите на Информационен център и на Местни данъци и такси, както и…

Решение на конкурсната комисия по конкурсна процедура за длъжността Старши експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост, сделки”

Р Е Ш Е Н И Е /съгласно Протокол №3 от 12.09.2023г./ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД№1807 от 28.08.2023г. на Кмета на община Свиленград Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура за длъжността Старши експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост, сделки” в Дирекция “Общинска собственост и екология”…

Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурс за държавен служител в Дирекция "Общинска собственост и екология" в Община Свиленград

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ ”РЕГИСТРИРАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю. Коефициенти по чл. 34 ал. 5 от…

https://www.livechatalternative.com/