Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Съобщение относно процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Свиленград за мандат януари 2020 – януари 2024 г.

Общински съвет град Свиленград, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Свиленград за мандат януари 2020 –  януари 2024г.

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 13.12.2019 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.…

Публикуван е проект на Наредба №11 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград

                Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван  на  интернет  страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в  раздел „Общински съвет”  - „Проекти на нормативни документи”, Проект за изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и  реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград.…

Ново разписание на градските автобуси

Във връзка с изменение на разписанието за движение на влаковете, пристигащи и заминаващи от ЖП Гара-Свиленград, в сила от 15.12.2019 до 15.12.2020г., се изменя разписанието за движение на градските автобусни линии от общинската транспортна схема по маршрут Свиленград - кв.”Капитан Петко войвода” - Свиленград, както следва:   Дни от седмицата…

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Свиленград, неговите комисии ивзаимодействието му с Общинската администрация

Проект на  Правилник  за   изменение  и допълнение  на Правилник за организацията и дейността  на  Общински съвет-Свиленград, неговите комисии ивзаимодействието му с Общинската администрация

Проект за изменение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград и проект за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местни

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван  на  интернет  страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в  раздел „Общински съвет”  - „Проекти на нормативни документи”,  Проект  за изменение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград  и проект за изменение…

Заповеди за определяне на изпълнител по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" в детските градини

Заповеди за определяне на изпълнител по схеми "Училищен плод"  и "Училищно мляко" в детските градини Заповеди за определяне на изпълнител на детските градини