Съобщения

Отворен e за движение пътят Свиленград-Любимец, преустановен е обходният маршрут през кв.”Кап. Петко войвода”

Отменена е временната организация за безопасност на движението във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” – обект Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода”. След приключване на строително-монтажните работи по път I-8 Любимец…

Чествания за 9 май - Ден на победата над хитлерофашизма и Ден на Европа

Двойният празник на 9 май - Ден на победата над хитлерофашизма и Ден на Европа, ще бъде честван с тържествена церемония на площад „5 октомври”. Празникът ще започне в 12.00 часа. Същия ден по традиция на празничен обяд, даван от кмета на общината, са поканени всички ветерани от войните от…

Третиране на зелените площи срещу кърлежи и комари

В периода от 3 до 10 май се извършва наземно нощно третиране на зелените площи с препарати срещу кърлежи, бълхи и комари. Акцията обхваща Свиленград и селата Капитан Андреево, Генералово и Мезек. Часовете на пръскане са от 22.00 часа до 05.00 часа. След 12 май предстои и пръскане със самолет…

Благодарност към фирмите, подпомогнали кампанията "За чист и красив Свиленград"

Общинското ръководство на Свиленград изразява своята благодарност за безвъзмездния принос в кампанията по пролетното почистване на града и района „За чист и красив Свиленград” и инициативата „Да изчистим България за един ден” на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” и фирмите ЕКОПАК, БИЛА, ДЕК-1, „Трифон Байнов”, „Памуков”, НИЛ, „Пътно поддържане”, „Райкомерс…

Покана за обсъждане на превантивни действия срещу летни пожари с участието на собственици, наематели и арендатори на земи и гори

ОбА-Свиленград съобщава, че на 28.04.2014 г., от 10.30 ч. в голямата зала на ОбА-Свиленград ще се проведе открита среща с представители на РС ПБЗН-гр.Свиленград, във връзка с превантивните дейности за намаляване до минимум вредните последствия и щетите от пожари през пожароопасния сезон. ОбА- Свиленград кани всички заинтересовани лица: собственици, наематели,…

Покана за набиране на проекти за младежки дейности, финансирани от общината

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на проектни предложения Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията…

Къде да предаваме старите електроуреди?

В Община Свиленград е въведена система за разделно събиране на негодни за употреба батерии, акумулатори, стари електроуреди и излезли от употреба моторни превозни средства. КЪДЕ ДА ПРЕДАДЕМ СТАРИТЕ ЕЛЕКТРОУРЕДИ? Дребните електрически уреди ще се съхраняват в специални контейнери, които са разположени в ОП „Благоустрояване и озеленяване” и на ул.”Академик Желязков”№5…

Къде да изхвърляме старите батерии?

В Община Свиленград е въведена система за разделно събиране на негодни за употреба батерии, акумулатори, стари електроуреди и излезли от употреба моторни превозни средства. КЪДЕ ДА ИЗХВЪРЛИМ СТАРИТЕ БАТЕРИИ? На различни места в град Свиленград - в общински сгради и в търговски обекти, в услуга на жителите са поставени 20…

В Деня на Тракия ще почетем героите от щурма на Одринската крепост

Денят на Тракия – 26 март, ще честваме по традиция с тържествена церемония на паметника на героите от щурма на Одрин в градския парк. Церемонията ще се състои от 12.00 ч. на 26.03.2014 г. Програмата предвижда тържествено слово и поднасяне на венци и цветя от обществеността на Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/