Съобщения

В Деня на Тракия ще почетем героите от щурма на Одринската крепост

Денят на Тракия – 26 март, ще честваме по традиция с тържествена церемония на паметника на героите от щурма на Одрин в градския парк. Церемонията ще се състои от 12.00 ч. на 26.03.2014 г. Програмата предвижда тържествено слово и поднасяне на венци и цветя от обществеността на Свиленград.

Здравният медиатор на общината приема граждани в Бизнес център - Свиленград

Здравният медиатор на Община Свиленград вече приема граждани в Бизнес центъра от 9.30 до 14.00 ч., всеки работен ден. На тази длъжност с конкурс бе избран Валентин Велев, който успешно завърши специално обучение в МУ-София. Дейността му включва осъществяването на връзка между малцинствените групи със здравните и социални служби и…

Председателят на ОбС - Свиленград организира публично обсъждане на отчета на общинския бюджет за 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЛЕНГРАД ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 г. на основание Закона за публичните финанси и Наредба №13 на ОбС – Свиленград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,…

Шахматни турнири за купа "Трети март"

Два шахматни турнири за купа „Трети март” ще се проведат в чест на Освобождението на България в шахматен клуб - Свиленград. На 01.03.2014 г., от 13.00 ч. започва турнирът за деца в четири възрастови групи – до 8, 10, 12 и 16 години. На 03.03.2014 г., от 14.00 ч. е…

Фолклорен концерт на 1 март, от 11 ч., на бул. "България"

НЧ ”Просвета 1879” и Общинска Администрация – Свиленград организират фолклорен концерт по повод самобитния български празник на мартеницата. Концертът ще се състои на 01.03.2014, на бул.”България”, пред пощата, от 11.00 ч. Участват: Детски танцов състав "Свиленче", Детска фолклорна група "Тракийска китка", Женска камерна фолклорна група, Народен хор "Станко Панайотов", Фолклорен…

Представяне на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”

На 06.02.2014г., от 15.00 ч., в Малката заседателна зала на ОбА-Свиленград ще се проведе начална пресконференция за представяне на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура: „Подкрепа за…

Съобщение за отклоняване на движението по пътя Свиленград-Любимец през кв.”Кап. Петко войвода”

Въведена е временна организация за безопасност на движението във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” – обект Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода”. Изграждането на канализационната мрежа и водопровода по път I-8…

Полезна информация за жителите на кв. "Гебран" и кв. "Кап. Петко войвода" във връзка с изпълнението на общинския проект за водния цикъл

Във връзка с изпълнението на обект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран” по всички възникнали технически въпроси живущите в кв.”Гебран” и кв.”Капитан Петко войвода” могат да се обръщат…

Спиране на водоснабдяването на кв. "Капитан Петко войвода" на 21.01.2014, 22.01.2014 и 23.01.2014г.

Във връзка с проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - обект Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран", на 21.01.2014г. /вторник/, 22.01.2014г. /сряда/ и 23.01.2014 г. /четвъртък/ ще се извърши пресвързване на новоизградените участъци по…

https://www.livechatalternative.com/