Съобщения

Представяне на проект за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград

СЪОБЩЕНИЕ Начална пресконференция ще се проведе в Малката заседателна зала на ОбА-Свиленград на 07.01.2014 г. /вторник/ от 12:00 часа. На нея ще бъде представен проект “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград”, Договор №13-13-149 от 02.12.2013г. по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана…

Съобщение за спиране на водоподаването в кв. „Гебран” и кв. „Кап. Петко войвода” на 16 декември

Във връзка с обект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран" се налага спиране на водоснабдяването на тези квартали на 16.12 /понеделник/, от 09.00 ч. до 17.00 ч. В…

Ново разписание на градски автобусни линии Свиленград-кв.”Капитан Петко войвода”

Във връзка с промяна на разписанието за движение на влаковете на БДЖ, е направена промяна в маршрутното разписание на градските автобусни линии Свиленград-кв.”Капитан Петко войвода”. Изменeнията влизат в сила от 15.12.2013 г. и са публикувани на сайта на Община Свиленград в радел "Справочник".

Спиране на водоснабдяването на кв."Гебран" на 10.12.2013г.

Във връзка с обект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа,ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран" на 10.12.2013г. /вторник/ ще се извърши пресвързване на новоизградените участъци по водопроводната мрежа на бул."България" - ляв локал към…

Община Свиленград предлага проекто – бюджета за 2014 г. за обсъждане

Община Свиленград предлага проекто – бюджета за 2014 г. за обсъждане. Материалите за обсъждането са публикувани в интернет страницата на общината www.svilengrad.bg в раздел «Актуално». На телефон 74302 и на електронен адрес [email protected] , гражданите, бизнес-средите на Свиленград могат да предлагат своите идеи, мнения и предложения за проекто – бюджет…

Спиране на водоснабдяването на кв." Капитан Петко войвода" на 22 ноември

Във връзка с проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран" на 22.11 /петък/ ще се извърши пресвързване на новоизградените участъци по водопроводната мрежа на ул."Асен Златаров" - локално…

Относно: Спиране на водоснабдяването на кв. "Гебран" днес

Във връзка с изпълнението на обект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран" на 18.11 /понеделник/ фирмата изпълнител има готовност за пресвързване на новоизградените участъци по водопроводната мрежа на…

Съобщение за спиране на водоподаването в кв. "Гебран" на 15.11.2013 г.

На 15.11.2013 г. /петък/, от 09:00 до 17:00 часа ще се извърши спиране на водоподаването на кв. „Гебран” поради пресвързване на новоизградени участъци по водопроводната мрежа на бул. "България" към съществуващата водопроводна мрежа. Дейностите са по проекта на общината „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа…

Конкурс за избор на здравен медиатор

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ Обявяват конкурс за избор на здравен медиатор Необходими документи: - Автобиография - Мотивационно писмо - Копие от диплома за завършено средно образование - Заявление по образец Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Свиленград. Mожете да изтеглите документа и…

https://www.livechatalternative.com/