Съобщения

Представяне на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”

На 06.02.2014г., от 15.00 ч., в Малката заседателна зала на ОбА-Свиленград ще се проведе начална пресконференция за представяне на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура: „Подкрепа за…

Съобщение за отклоняване на движението по пътя Свиленград-Любимец през кв.”Кап. Петко войвода”

Въведена е временна организация за безопасност на движението във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” – обект Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода”. Изграждането на канализационната мрежа и водопровода по път I-8…

Полезна информация за жителите на кв. "Гебран" и кв. "Кап. Петко войвода" във връзка с изпълнението на общинския проект за водния цикъл

Във връзка с изпълнението на обект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода” и кв.„Гебран” по всички възникнали технически въпроси живущите в кв.”Гебран” и кв.”Капитан Петко войвода” могат да се обръщат…

Спиране на водоснабдяването на кв. "Капитан Петко войвода" на 21.01.2014, 22.01.2014 и 23.01.2014г.

Във връзка с проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - обект Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран", на 21.01.2014г. /вторник/, 22.01.2014г. /сряда/ и 23.01.2014 г. /четвъртък/ ще се извърши пресвързване на новоизградените участъци по…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2014 И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2014

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 1. Проекта на общински бюджет за 2014 г. на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и Приложение №1 от Наредба №13 за условията и реда за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на общината при следния дневен ред: • Представяне на…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕза поемане на общински дълг от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг, приета от ОбС- Свиленград, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дългот Фонд за органите на…

Спиране на водоснабдяването на кв. "Гебран" на 11.01.2014г.

Във връзка с проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - обект Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран" на 11.01.2014 г. /събота/ ще се извърши пресвързване на новоизградените участъци по водопроводната мрежа на ул."Кавала" към…

Общинска администрация Свиленград търси да назначи експерт по информационно обслужване

Лицата, които желаят да заемат горепосочената длъжност, трябва да: 1. Отговарят на следните условия: ‐ Висше образование с IT специалност ‐ Познания в администриране на Microsoft Windows Workstations ‐ Познания в администриране на Microsoft Windows Server ‐ Познания в администриране на компютърни мрежи - Познания в поддръжка на база данни…

Представяне на проект за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград

СЪОБЩЕНИЕ Начална пресконференция ще се проведе в Малката заседателна зала на ОбА-Свиленград на 07.01.2014 г. /вторник/ от 12:00 часа. На нея ще бъде представен проект “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград”, Договор №13-13-149 от 02.12.2013г. по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана…

Съобщение за спиране на водоподаването в кв. „Гебран” и кв. „Кап. Петко войвода” на 16 декември

Във връзка с обект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран" се налага спиране на водоснабдяването на тези квартали на 16.12 /понеделник/, от 09.00 ч. до 17.00 ч. В…

https://www.livechatalternative.com/