Съобщения

Съобщение за общоградско есенно почистване

Общинска администрация – Свиленград организира общоградско есенно почистване с участието на жителите на града. Почистването ще се проведе на 20 и 21.10.2012 г. (събота и неделя). Събраните отпадъци трябва да бъдат изнесени пред домовете и офисите до 08:00 часа на 22 октомври (понеделник), когато ще бъдат събрани от сметоизвозващи коли.…

СЪОБЩЕНИЕ за издадено разрешение за строеж

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 111/01.08.2012 г. за обект Многофункционална спортна зала в УПИ І-общ.,за КОО със спортна зала кв. 305 по плана на Свиленград с подобекти: - помпена станция с ПП резервоар и паркинг в УПИ ІХ-общ. за…

Трето пръскане срещу кърлежи и комари ще прави общината

От 07.08 до 10.08.2012 г., от 21.00 часа до 05.00 часа ще се проведе трето пръскане срещу кърлежи, комари, ларви на комари и бълхи на зелените площи в гр.Свиленград, с.Кап.Андреево и с.Генералово. В срок от 24 часа след третирането се забранява влизането в обработените райони. В тях ще бъдат поставени…

Покана до всички заинтересовани страни за начална пресконференция по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”

Покана до обществеността и всички заинтересовани страни за начална пресконференция по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, реализиран от Община Свиленград. Проектът се финансира по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е реставрацията и интерпретацията на…

Второ пръскане срещу кърлежи и комари ще прави общината

От 11.06 до 14.06.2012 г. от 20.00 часа ще се проведе второ пръскане срещу кърлежи, комари, ларви на комари и бълхи на зелените площи в гр.Свиленград, с.Кап.Андреево и с.Генералово. В срок от 24 часа след третирането се забранява влизането в обработените райони. В тях ще бъдат поставени обозначителни табели с…

Тържествена церемония за Деня на Ботев - 2 юни

В чест на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България утре - 2 юни, на площад "5 октомври" от 11.50 часа ще се проведе тържествена церемония с поднасяне на цветя и венци на паметника на героите от войните.

Съобщение за пръскане със самолет срещу комари

В период от 14.05.2012 г. до 17.05.2012 г. от 06.00 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника по поречието на р.Марица в Община Свиленград. Третирането ще се извърши с препарат „ЦИКЛОН” с карантинен срок 7 дни. Подлежащите на обработка терени са на 2 км отстояние…

Съобщение за пръскане на зелени площи срещу кърлежи и комари

На 14.05.2012 г. от 20.00 часа ще се проведе нощно третиране на зелените площи срещу кърлежи, комари, ларви на комари и бълхи в гр.Свиленград, в с.Кап.Андреево и в с.Генералово. В срок от 24 часа след третирането се забранява влизането в обработените зелени площи, за което ще има поставени обозначителни табели…

СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ”

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1870” ОРГАНИЗИРАТ СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” 07.06.2012 г. - 10.06.2012 г. Фестивалът се провежда под патронажа на Кмета на Община Свиленград инж. Георги Манолов РЕГЛАМЕНТ Международният фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” ще се проведе от 07.06.2012…

СЪОБЩЕНИЕ за обявена обществена поръчка с предмет "Доставка на оборудване за противопожарни депа на територията на община Свиленград”

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава, че на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена обществена поръчка съгласно ЗОП, С ПРЕДМЕТ: "Доставка на оборудване за противопожарни депа на територията на община Свиленград” по проект 26/226/00257/17.10.2011г. „Залесяване на опожарени горски територии и направа на минерализовани ивици на територията на община Свиленград” финансиран от…

https://www.livechatalternative.com/