Съобщения

Ново разписание на градски автобусни линии Свиленград-кв.”Капитан Петко войвода”

Във връзка с промяна на разписанието за движение на влаковете на БДЖ, е направена промяна в маршрутното разписание на градските автобусни линии Свиленград-кв.”Капитан Петко войвода”. Изменeнията влизат в сила от 15.12.2013 г. и са публикувани на сайта на Община Свиленград в радел "Справочник".

Спиране на водоснабдяването на кв."Гебран" на 10.12.2013г.

Във връзка с обект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа,ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран" на 10.12.2013г. /вторник/ ще се извърши пресвързване на новоизградените участъци по водопроводната мрежа на бул."България" - ляв локал към…

Община Свиленград предлага проекто – бюджета за 2014 г. за обсъждане

Община Свиленград предлага проекто – бюджета за 2014 г. за обсъждане. Материалите за обсъждането са публикувани в интернет страницата на общината www.svilengrad.bg в раздел «Актуално». На телефон 74302 и на електронен адрес [email protected] , гражданите, бизнес-средите на Свиленград могат да предлагат своите идеи, мнения и предложения за проекто – бюджет…

Спиране на водоснабдяването на кв." Капитан Петко войвода" на 22 ноември

Във връзка с проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран" на 22.11 /петък/ ще се извърши пресвързване на новоизградените участъци по водопроводната мрежа на ул."Асен Златаров" - локално…

Относно: Спиране на водоснабдяването на кв. "Гебран" днес

Във връзка с изпълнението на обект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград" - Реконструкция на водопроводна и изграждане на канализационна мрежа в кв.„Капитан Петко войвода" и кв.„Гебран" на 18.11 /понеделник/ фирмата изпълнител има готовност за пресвързване на новоизградените участъци по водопроводната мрежа на…

Съобщение за спиране на водоподаването в кв. "Гебран" на 15.11.2013 г.

На 15.11.2013 г. /петък/, от 09:00 до 17:00 часа ще се извърши спиране на водоподаването на кв. „Гебран” поради пресвързване на новоизградени участъци по водопроводната мрежа на бул. "България" към съществуващата водопроводна мрежа. Дейностите са по проекта на общината „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа…

Конкурс за избор на здравен медиатор

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ Обявяват конкурс за избор на здравен медиатор Необходими документи: - Автобиография - Мотивационно писмо - Копие от диплома за завършено средно образование - Заявление по образец Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Свиленград. Mожете да изтеглите документа и…

Във връзка с реконструкцията и изграждането на ВиК мрежите в кв. „Гебран” и кв. „Кап. Петко войвода” предстои периодично прекъсване на водоподаването

Във връзка с реконструкцията и изграждането на ВиК мрежите в кв. „Гебран” и кв. „Кап. Петко войвода” предстои периодично прекъсване на водоподаването в тези квартали. Гражданите ще бъдат информирани предварително за дните и часовете, в които ще се извършва спирането на водата чрез съобщения на сайта на Община Свиленград, на…

Подбор на потребители и лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот”

В изпълнение на проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „АЛТЕРНАТИВИ” - BG051РО001 -5.2.09, в Община Свиленград се извършва подбор на кандидат-потребители и лични асистенти, които трябва да отговарят на следните изисквания: 1. За ползватели на социалната услуга…

https://www.livechatalternative.com/