Съобщения

Извънреден градски автобус до Гробищния парк за Велика събота

За улеснение на гражданите във връзка с предстоящите Великденски празници превозвачът „Бойдеви” ООД осигурява извънреден автобус до Гробищния парк в събота, 14 април, който ще се движи по редовната градска линия по следното разписание: 08.20 ч. и 09.45 ч.– тръгване от кв. Гебран, преминаване по редовната линия, пристигане до Гробищния…

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА На заинтересованите лица и общественост, че има издадено Решение №18 – ПР/2012 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

Представяне на книгата "Охрана на българската държавна граница"

Представяне на книгата "Охрана на българската държавна граница" ще се състои на 30 март, петък, от 16.30 часа, в Малката зала на Общинска администрация - Свиленград. Историческият труд проследява защитата и опазването на границата на България в различни времеви периоди още от създаването й като държава. Книгата е написана от…

Пресконференция за стартиране на проекта за модернизация на МБАЛ-Свиленград

На 20.03.2012 г.,вторник, от 10.00 ч., в малката зала на Общинска администрация - Свиленград ще се проведе пресконференция за стартиране на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД“.

Публично обсъждане на Концепция за развитие на регионалния туристически продукт

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Концепция за развитие на регионалния туристически продукт в общините Свиленград, Тополовград и Гълъбово На 09.03.2012 г. /петък/, 11:00 часа в Малка зала на ОбА - Свиленград ще се проведе публично обсъждане на Концепция за развитие на регионалния туристически…

Започва плащането на имуществените данъци и ТБО

От 1 март 2012 г. започва плащането на имуществените данъци и такса битови отпадъци в ОбА- Свиленград, Дирекция „Местни данъци и такси”. Данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и такса битови отпадъци за настоящата година могат да се изплатят на две равни вноски в срок от 1 март…

ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ

23.02.2012 – 03.03.2012 г. Спортна площадка „Изгрев” Общински турнир по футбол на малки вратички за купа „3 март” Награждаване – 03.03.2012 г., 13:30 ч. 01.03.2012 г. Общински исторически музей, 13:30 ч. Откриване на изложба, посветена на Руско-турската война 1877-1878 г. и първото освобождение на Свиленград 03.03.2012 г. Шахматен клуб, 10:00…

Община Свиленград и Съюзът на българските писатели съобщават

Церемонията по награждаването на лауреатите от Седмия национален поетичен конкурс “Жената - любима и майка” ще се състои на 16 март 2012 г. от 16:30 часа, в шато “Катаржина Естейт” - с. Мезек. Община Свиленград осигурява автобус за превоз на граждани и участници в награждаването до шато „Катаржина Естейт” с…

Разрешено е ползването на водата за питейно-битови цели

След получаване на двукратни последователни резултати, съответстващи на изискванията за качеството на водата, ВиК-Хасково уведомява, че е годна за питейно-битови цели в гр. Свиленград, кв. Гебран, с.Капитан Андреево, с.Генералово, с.Сива река, с.Пъстрогор и с.Момково. ВиК операторът препоръчва водата да се използва за санитарно– хигиенни нужди в с.Левка, с.Чернодъб, с.Райкова могила,…

https://www.livechatalternative.com/