Съобщения

Третиране на зелените площи срещу кърлежи и комари

В периода от 3 до 10 май се извършва наземно нощно третиране на зелените площи с препарати срещу кърлежи, бълхи и комари. Акцията обхваща Свиленград и селата Капитан Андреево, Генералово и Мезек. Часовете на пръскане са от 22.00 часа до 05.00 часа. След 12 май предстои и пръскане със самолет…

Благодарност към фирмите, подпомогнали кампанията "За чист и красив Свиленград"

Общинското ръководство на Свиленград изразява своята благодарност за безвъзмездния принос в кампанията по пролетното почистване на града и района „За чист и красив Свиленград” и инициативата „Да изчистим България за един ден” на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” и фирмите ЕКОПАК, БИЛА, ДЕК-1, „Трифон Байнов”, „Памуков”, НИЛ, „Пътно поддържане”, „Райкомерс…

Покана за обсъждане на превантивни действия срещу летни пожари с участието на собственици, наематели и арендатори на земи и гори

ОбА-Свиленград съобщава, че на 28.04.2014 г., от 10.30 ч. в голямата зала на ОбА-Свиленград ще се проведе открита среща с представители на РС ПБЗН-гр.Свиленград, във връзка с превантивните дейности за намаляване до минимум вредните последствия и щетите от пожари през пожароопасния сезон. ОбА- Свиленград кани всички заинтересовани лица: собственици, наематели,…

Покана за набиране на проекти за младежки дейности, финансирани от общината

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на проектни предложения Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията…

Къде да предаваме старите електроуреди?

В Община Свиленград е въведена система за разделно събиране на негодни за употреба батерии, акумулатори, стари електроуреди и излезли от употреба моторни превозни средства. КЪДЕ ДА ПРЕДАДЕМ СТАРИТЕ ЕЛЕКТРОУРЕДИ? Дребните електрически уреди ще се съхраняват в специални контейнери, които са разположени в ОП „Благоустрояване и озеленяване” и на ул.”Академик Желязков”№5…

Къде да изхвърляме старите батерии?

В Община Свиленград е въведена система за разделно събиране на негодни за употреба батерии, акумулатори, стари електроуреди и излезли от употреба моторни превозни средства. КЪДЕ ДА ИЗХВЪРЛИМ СТАРИТЕ БАТЕРИИ? На различни места в град Свиленград - в общински сгради и в търговски обекти, в услуга на жителите са поставени 20…

В Деня на Тракия ще почетем героите от щурма на Одринската крепост

Денят на Тракия – 26 март, ще честваме по традиция с тържествена церемония на паметника на героите от щурма на Одрин в градския парк. Церемонията ще се състои от 12.00 ч. на 26.03.2014 г. Програмата предвижда тържествено слово и поднасяне на венци и цветя от обществеността на Свиленград.

Здравният медиатор на общината приема граждани в Бизнес център - Свиленград

Здравният медиатор на Община Свиленград вече приема граждани в Бизнес центъра от 9.30 до 14.00 ч., всеки работен ден. На тази длъжност с конкурс бе избран Валентин Велев, който успешно завърши специално обучение в МУ-София. Дейността му включва осъществяването на връзка между малцинствените групи със здравните и социални служби и…

Председателят на ОбС - Свиленград организира публично обсъждане на отчета на общинския бюджет за 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЛЕНГРАД ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 г. на основание Закона за публичните финанси и Наредба №13 на ОбС – Свиленград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,…

https://www.livechatalternative.com/