Съобщения

Благодарност

Община Свиленград благодари за даренията и съдействието на фирмите „Мега Ве Пет” ООД - собственици Венелин Димитров и Петър Бакърджиев, ЕТ „ПАР” - собственик Димо Димов, месопреработвателно предприятие „Сарандиев” със собственик Ангел Сарандиев, които осигуриха хранителни припаси и вода на противопожарните екипи, доброволците и граничните служители, участвали в потушаване на…

Съобщение за спиране на водоподаването в кв. "Изгрев" на 20 август

Във връзка с проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” - Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежи в кв.„Изгрев”, уведомяваме жителите на кв. „Изгрев”, че на 20.08 /вторник/ ще се извърши пресвързване на новоизградени участъци по водопроводната мрежа, което ще наложи спиране…

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане за поемане на общински дълг от фонд ФЛАГ за разплащания по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона на общинския дълг, приета от ОбС- Свиленград ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг от Фонд за органите…

Спиране на водоподаването в кв. "Изгрев"на 8 и 9 август

Община Свиленград уведомява жителите на кв. „Изгрев”, че във връзка с реконструкцията на ВиК мрежата в квартала по общинския проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” се налага прекъсване на водоподаването на 8 и 9 август – четвъртък и петък, от 09.00 до…

Традиционният есенен панаир - от 16 до 22 септември 2013 г.

Община Свиленград обявява, че Традиционният есенен панаир ще се проведе от 16.09.2013г. до 22.09.2013г. Всички заинтересовани лица и търговци да подават заявления по образец в деловодството на Община Свиленград от 03.08.2013г. до 31.08.2013г. В сградата на Общинската администрация ще се постави схема с разположение на терените за търговска дейност. За…

За превенция от пожари на земеделска продукция и горски фонд

Във връзка със зачестилите случаи на опожаряване на посеви и гори вследствие на запалвания на сухи треви и стърнища, Община Свиленград и Областно управление ПБЗН напомнят на стопаните, занимаващи се с разчистване на полския фонд по програмите за почистване на пасища, да вземат необходимите мерки за недопускане на запалвания и…

Пресконференция по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград"

На 19 юли 2013 г. ще се проведе начална пресконференция по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград"- Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR – 510 11116 – C053, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за…

Съобщение за издадено Становище по Екологична оценка на „Общ устройствен план на град Свиленград”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЛЕНГРАД На основание чл.27, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми обявява на заинтересованите лица и общественост, че има издадено Становище по Екологична оценка №ХА-02-01-ЕО/2013г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Хасково,…

Консултативният съвет по въпросите на младежта в Община Свиленград набира проекти за финансиране на младежки дейности

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград обявява стартиране на процедура за набиране на проектни предложения. Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията…

Продължава приемът на заявления за ползване на социални услуги "Помощ в дома"

Все още има свободни места за желаещи да ползват социални услуги по схема “Помощ в дома” по проект „Моята сребърна есен – щастлива пролет” на Община Свиленград.Заявления се подават в Информационния център в Общинска администрация – Свиленград. Кандидатите трябва да приложат следните документи: • документ за самоличност (копие); за дете…

https://www.livechatalternative.com/