Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Авария на водопровод към селата Щит и Сладун забавя пускането на водата

Поради авария на водопровод в селата Щит и Сладун все още захранването с питейна вода е проблемно. Екип на ВиК – Свиленград работи по отстраняване на аварията. Очаква се след 14.00 часа днес хората в тези села да имат вода.

С авиационна техника ще се пръска срещу комари по поречието на река Марица

            В период от 29.07.2020 г. до 02.08.2020 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до река Марица, съгласно договор за обществена поръчка с…

Превантивно спиране на водоподаването в Свиленград от полунощ за локализиране на замърсяване на река Марица в района на Димитровград

Превантивно спиране на водоподаването в община Свиленград ще се извърши тази вечер от полунощ във връзка с констатирано замърсяване на река Марица в района на Димитровград, където са открити мъртви крави, пили вода от колектор, вливащ се в реката. От регионалната лаборатория към РИОСВ-Хасково са взети проби от водата на място.…

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД   ОБЯВА   ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019Г.   На  03 .08. 2020 г. от 11.00 часа  в малката зала на Общинска администрация-Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет - Свиленград…

Публично обсъждане за промяна на вида и срока на погасяване на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание чл. 21, ал.1, т.10  от ЗМСМА,  чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за промяна на срока на погасяване и промяна от краткосрочен в дългосрочен…

Общината удължава срока за прием на документи за подбор на потребители за "Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги" и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Патронажна грижа в Община Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 BG05M9OP001-2.040--0068-C02 „Патронажна грижа в Община Свиленград” Община Свиленград удължава до 31 юли 2020 г. срока за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Осигуряване на патронажна…

Общинска администрация - Свиленград обявява конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ "ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ”

Общинска администрация - Свиленград обявява конкурс за  длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ "ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ” в Дирекция „Общинска собственост и екология”. Срокът за подаване на документи за участие е от 22.07.2020 г. до 04.08.2020 г., до 17,30 часа. Обявлението е публикувано на сайта на общината - раздел Администрация, подраздел Свободни работни места…

Общинска администрация - Свиленград обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

Общинска администрация - Свиленград обявява конкурс за  длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в Дирекция „Бюджет и финанси”. Срокът за подаване на документи за участие е от 21.07.2020 г. до 03.08.2020 г., до 17,30 часа. Обявлението е публикувано на сайта на общината - раздел Администрация, подраздел Свободни работни места и в…

До 30 юни местните данъци и такси се заплащат с 5% отстъпка

Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност” уведомява гражданите и фирмите, че 30 юни е последният срок за заплащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства. След този срок ще се начислява законова лихва. На предплатилите до 30 юни за…