Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

31 октомври е последният срок за втора вноска за местните данъци

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 31 октомври 2019 г. /четвъртък/ е последният срок за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства и последна вноска за…

Прессъобщение за първа копка на проект за превенция и управление на риска от наводнения в община Свиленград

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Първа копка на проект за превенция и управление на риска от наводнения в община Свиленград На 11.10.2019 г. /петък/ от 11:30 часа до стената на язовир „Келанджика”, в землището на село Димитровче, ще се проведе официална церемония „Първа копка” по проект „Въвеждане на мерки за превенция и управление на…

Обявление за процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свиленград за мандат януари 2020 - януари 2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЛЕНГРАД ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2020 – ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели към Районен съд – Свиленград и в изпълнение на Решение №1188 от 29.05.2019 г. на Общински…

Свиленград се включва в националната инициатива „Дa изчиcтим Бългapия зaeднo“ на 14 септември 2019 г.

Общинска администрация - Свиленград подкрепя кампанията „Да изчистим България” и ще се включи в деня на събитието - 14.09.2019г. Приканват се всички жители на Свиленград да участват на 14 септември, събота, като доброволци и да почистят улиците, тротоарите и дворовете си от отпадъци, струпана смет, прораснали треви и други, като…

Обявление за публично обсъждане за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД за четири проекта

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане,обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД на четири проекта, както…

Честваме Съединението на България на 6 септември с тържествена церемония на площад " 5 октомври"

На 6 септември честваме 134 години от Съединението на България. По този повод на площад „5 октомври” от 11 часа ще се състои тържествена церемония с поднасяне на венци и цветя на паметника на героите от войните. 

На 16.09.2019 г. НОИ-Хасково организира в Свиленград специализирани консултации за изчисляване на индивидуален коефициент за определяне на пенсия

Териториално поделение на НОИ-Хасково организира в Свиленград специализирани консултации. Екип от експерти по социално осигуряване ще подпомага гражданите при избора на по-благоприятна методика за изчисляване на индивидуален коефициент, необходим за определяне на размер на пенсия от трудова дейност. Необходимо е гражданите да представят документ за самоличност, документи за осигурителен стаж…

От 01.09.2019г. започва прием на документи в офис на ул. “Бурденис”№2 по механизма лична помощ по Закона за лична помощ

Съобщение От 01.09.2019г. започва прием на документи в офис на ул. “Бурденис”№2 по механизма лична помощ по Закона за лична помощ ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ Лицата, които имат право да бъдат включени в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ са:…

Съобщение за обявена заповед № 1370/29.08.2019г. на Кмета на Община Свиленград

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че на информационното табло, находящо се на I /първи/ етаж във фоайето на сградата на ОбА-Свиленград, е обявена Заповед № 1370/29.08.2019г. на Кмета на Община Свиленград, с която се отменя предходна Заповед № 1310/13.08.2019г. на Кмета на Община Свиленград за обявяване на публичен търг…

Обява за партньорство

Във връзка с обявен прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.006 „МИГ Свиленград-Ареал- Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпни райони” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020, Община Свиленград , в качеството си на допустим бенефициент приема заявления от Юридически лица…