Съобщения

Дневен ред на 52-то редовно заседание на ОбС

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1 от ПОДОбСНКВОбА СВИКВАМ Общински съвет- Свиленград на Петдесет и второто редовно заседание, което ще се проведе на 28.07.2011 год./четвъртък/ от 10,00 часа в заседателна зала на втори етаж /малката/ на ОбА- Свиленград при следния, ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на Стратегия…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

обявява, че Традиционният есенен панаир ще се проведе от 19.09.2011г. до 25.09.2011г. Всички заинтересовани лица и търговци да подават заявления по образец в деловодството на Община Свиленград от 15.07.2011г. до 31.08.2011г. За сведение на същите в сградата на Общинската администрация ще се постави схема с разположение на терените за търговска…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ПРИ СТРОЕЖА НА АМ "МАРИЦА"

О Б Я В Л Е Н И Е За започнала по предложение на МРРБ процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост , находящи се в землището на гр.Свиленград, за изграждане на национален обект ,а именно: „АМ-Марица „ Оризово- Капитен Андреево участък „Любимец –…

Празнична програма за Деня на детето - 1 юни

Община Свиленград и НЧ “Просвета 1870” организират за Деня на детето – 1 юни, празнична програма на площад “14 март”, от 16.00 ч. Програмата включва детско шоу със състезателни игри, песни и танци и концерт на детска вокално-инструментална група към НЧ “Просвета 1870”.

Съобщение

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д уведомява, че отварянето на заявлението за процедурата на договаряне без обявление по обществена поръчка с предмет: "Допълнително възникали СМР към обект Рехабилитация /основен ремонт/ на улици централна градска част в гр.Свиленград”, ще бъде на…

ОБЯВА

Община Свиленград обявява прием на документи за длъжност Старши експерт „Контрол на нормативни актове” към Дирекция “Общинска собственост и регионално развитие” за работа, свързана с контрол по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Свиленград. Кандидатите да бъдат с висше образование и трудов стаж…

Обявление

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо отчуждаване на имот и част от имот – частна собственост , находящи се в Свиленград, за реализация на обект на транспортната и техническата…

Банкова сметка за набиране на средства от дарения за изграждане на бюст – паметник на Васил Левски в Свиленград

Общинска администрация Свиленград Банкова сметка - BG51 DEMI 9240 8400 0347 40 Код за вид плащане - 445100 Банков код - DEMIBGSF - „Търговска банка Д”АД, ФЦ Свиленград

Съобщение за нуждаещите се от жилище

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Съобщава на всички лица, включени и картотекирани в списъка за 2010 г. като лица с установени жилищни нужди, че могат да се запознаят с възможността и условията за учредяване на право на строеж за построяване на жилищни сгради по реда на чл.49а от ЗОС в УПИ VІ в…

ПОКАНА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД,НЧ “ПРОСВЕТА 1870” И СЪЮЗЪТ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА канят свиленградчани да поднесат цветя и венци в чест на бойците - герои в навечерието на Деня на храбростта и българската армия – Гергьовден. 5 май 2011 г.,11.00 ч., Градски парк- Свиленград, Паметника на героите от…

https://www.livechatalternative.com/